Artikelen over het babyluikje op Zorgethiek.nu

In twee delen geeft Sanne Rodenburg, afgestudeerd in de Theologie met een master Zorgethiek en Beleid, haar visie op de vondelingenkamer. 

Zorgen over het babyluikje - deel 1

In het eerste deel schetst ze het profiel van de vrouwen die gebruik kunnen maken van de vondelingenkamer. Wat is eigenlijk dat profiel? Rodenburg stelt het ter discussie. Zijn het wel de vrouwen zoals geschetst wordt door voorstanders: onverzekerd, sociaal geïsoleerd, zorgmijdend, verkerend in een uitzichtloze en misschien zelfs levensbedreigende situatie? Is de doelgroep voor de vondelingenkamer niet juist de groep vrouwen die veel te verliezen heeft, vraagt zij zich af. Rodenburg: ‘Voor vrouwen daarentegen die sterk afhankelijk zijn van hun sociale omgeving of die een maatschappelijk geslaagd leven met sociaal aanzien leiden, kan de stap naar de hulpverlening (te) groot zijn.’
Haar conclusie is dat een deel van de beoogde doelgroep van de vondelingenkamer niet wordt bereikt, namelijk precies degenen die de baby willen doden. 

Lees deel 1 op Zorgethiek.nu.

Zorgen over het babyluikje - deel 2

In het tweede deel geeft Rodenburg een overzicht van de kritiek die er is op de ‘babyluikjes’. Als het gaat om de vermeende aanzuigende werking haalt ze een interessant artikel aan uit Japan, waaruit blijkt dat daar geconstateerd is dat ouders hun baby in een babyluikje achterlieten omdat zij geen geschikte kinderopvang tijdens werktijd konden vinden. Ook noemt ze het bekende onderzoek van het Duits Jeugdinstituut, waaruit aannemelijk wordt dat de vrouw die kiest voor de vondelingenkamer, de baby op een andere eveneens veilige plaats zou hebben achtergelaten als er geen vondelingenkamer voorhanden was geweest. Wat voegt deze voorziening dan toe aan de reguliere hulpverlening?
Nadat ze in gegaan is op een aantal zorgethische aspecten is haar aanbeveling dat er meer ingezet moet worden op preventie, begeleiding en nazorg van ongewenste zwangerschap. 

Lees deel 2 op Zorgethiek.nu

Reactie Fiom

Rodenburg brengt een aantal nieuwe en waardevolle gezichtspunten over het onderwerp vondelingenkamer. Het is jammer dat ze in haar betoog onvoldoende onderscheid heeft gemaakt tussen de vondelingenkamer en de hulp die de Stichting Beschermde Wieg – indien gewenst anoniem - biedt via een gratis 24-uurs noodlijn. Zoals de Stichting via een reactie laat weten: via die noodlijn hebben zij al vele vrouwen in nood kunnen helpen. Tot nu toe is er nog geen baby in één van de vondelingenkamers achtergelaten. Gelukkig maar, want de punten die Rodenburg naar voren brengt als nadeel of gevaar van een vondelingenkamer snijden zeker hout.

Rodenburg stelt dat binnenkort ook bevallen onder pseudoniem mogelijk wordt: Fiom zou dit graag willen, maar helaas is dat nog niet door de overheid besloten.