Onderzoek

Onderzoeken en artikelen over vondelingen en vondelingenkamers

Fiom onderzoek

Afstand ter adoptie, anoniem bevallen en vondelingen in de ons omringende landen, september 2017, update 2020
In deze inventariserende analyse is onderzoek gedaan naar het beleid rondom afstand ter adoptie. Er is ook gekeken naar de mogelijkheden rond anoniem bevallen en vondelingen in de ons omringende landen (Frankrijk, Vlaams-België, Duitsland en Engeland). 

Fiom artikelen

  • (Hoe) kun je vondelingen voorkomen?, tijdschrift Jeugdbeleid, maart 2017
    Dit artikel biedt een context in het vondelingendebat. Het gaat in op de aantallen in Nederland en in onze buurlanden, de motieven om een kind te vondeling te leggen, de gevolgen, de huidige 'middelen' die ingezet worden om vondelingen te voorkomen en de voor- en nadelen hiervan. Tot slot wordt beschreven wat volgens de auteur nodig is om zwangere vrouwen in nood tijdig te bereiken. De samenvatting is beschikbaar. Het hele artikel kan pas later gedownload worden.