Alternatieven voor te vondeling leggen

Bevallen onder geheimhouding

Vrouwen kunnen in Nederland in het geheim bevallen, waarbij ze medische en psychosociale hulp krijgen. Bij bevallen onder geheimhouding worden de persoonlijke gegevens van de moeder zo goed mogelijk geheim gehouden voor derden. 

Als een vrouw in het geheim is bevallen en niet zelf voor haar kind denkt te kunnen zorgen, kan ze overwegen haar kind in een pleeggezin te laten plaatsen. Ook is afstand ter adoptie een mogelijkheid. Na de bevalling is er een bedenktijd van drie maanden waarin de moeder hulp krijgt om tot een goed besluit te komen. In die periode wordt de baby tijdelijk door pleegouders verzorgd. 

In 2016 overwogen 60 vrouwen in Nederland om afstand te doen van hun kind, waarvan 19 vrouwen geheimhouding wilden. Van die 19 kwamen er vijf op de geheimhouding terug: vier omdat ze toch zelf voor hun kind zijn gaan zorgen en één omdat ze het bij nader inzien toch aan meer mensen kon en wilde vertellen. 

Bij bevallen onder geheimhouding wordt de naam van de moeder wel vermeld op de geboorteakte van het kind. Het kind heeft daardoor later de mogelijkheid om zijn of haar afstammingsgegevens te achterhalen.

Vergroten bekendheid van bevallen onder geheimhouding

Fiom zet al jaren in op het vergroten van de bekendheid van bevallen onder geheimhouding, zodat ongewenst zwangere vrouwen in nood weten waar en hoe ze hulp kunnen krijgen.‘Bevallen onder geheimhouding’ verschilt van ‘anoniem bevallen’ en van ‘onder pseudoniem bevallen’. Dit zijn alternatieven die soms in het buitenland mogelijk zijn.

Anoniem bevallen

Bij 'anoniem bevallen' bevalt een vrouw in een kliniek zonder dat zij daarbij haar persoonlijke gegevens achterlaat. Ze kan na de bevalling in de anonimiteit verdwijnen. Het kind kan er later niet achter komen wie zijn of haar biologische ouders zijn. Anoniem bevallen is in Nederland wettelijk niet mogelijk.

Bevallen onder pseudoniem

Bij bevallen onder pseudoniem (oftewel vertrouwelijk bevallen of discreet bevallen) worden de persoonlijke gegevens van de moeder geheim gehouden voor derden. De naam van de moeder wordt niet vermeld op de geboorteakte van het kind, maar de gegevens van de moeder worden wel bewaard. Als het kind 16 jaar is, kan het de gegevens van de moeder opvragen. Bevallen onder pseudoniem is in Nederland wettelijk niet mogelijk.

Meer informatie over anoniem bevallen, onder geheimhouding bevallen en onder pseudoniem bevallen? Bekijk onze factsheet (PDF).

factsheet bevallen onder geheimhouding

Anoniem bevallen of bevallen onder pseudoniem in Nederland?

Anoniem bevallen en onder pseudoniem bevallen zijn buitenlandse opties. Er gaan geluiden op om deze opties ook wettelijk mogelijk te maken in Nederland.

Voorstanders van anoniem bevallen willen graag dat vrouwen totaal anoniem kunnen bevallen in een ziekenhuis. Zij verwijzen hierbij naar positieve ervaringen in Duitsland. Daar wordt echter anoniem bevallen steeds vaker ontraden en is sinds mei 2014 de wet inzake vertrouwelijke geboorte van kracht. Door vertrouwelijk bevallen (onder pseudoniem bevallen) wettelijk mogelijk te maken, wil men in Duitsland recht doen aan de belangen van de zwangere vrouw die anoniem wenst te blijven en de belangen van het kind (recht op afstammingsgegevens).

Voor vrouwen die in levensgevaar zijn wanneer de zwangerschap aan het licht komt, pleit Fiom voor de mogelijkheid om onder pseudoniem te bevallen in Nederland. De anonimiteit wordt in dat geval vergroot, met behoud van persoonsgegevens. Daarmee wordt recht gedaan aan de belangen van zowel moeder als kind.

Alternatieven voor te vondeling leggen: De voor- en nadelen onder elkaar

Een zwangere vrouw die de komst van haar kind geheim wil houden, kan haar kind in een vondelingenkamer achterlaten. Dit brengt risico’s met zich mee en er zijn alternatieven. We hebben voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden onder elkaar gezet in een factsheet.

vondelingenkamer