Alternatieven voor te vondeling leggen

Bevallen onder geheimhouding

Vrouwen kunnen in Nederland in het geheim bevallen, waarbij ze medische en psychosociale hulp krijgen. Bij bevallen onder geheimhouding worden de persoonlijke gegevens van de moeder zo goed mogelijk geheim gehouden voor derden. 

Als een vrouw in het geheim is bevallen en niet zelf voor haar kind denkt te kunnen zorgen, kan ze overwegen haar kind in een pleeggezin te laten plaatsen. Ook is afstand ter adoptie een mogelijkheid. Na de bevalling is er een bedenktijd van drie maanden waarin de moeder hulp krijgt om tot een goed besluit te komen. In die periode wordt de baby tijdelijk door pleegouders verzorgd. 

In 2018 overwogen 57 vrouwen in Nederland om afstand te doen van hun kind, waarvan 19 vrouwen geheimhouding wilden. Van die 19 kwamen er acht op de geheimhouding terug: omdat ze toch zelf voor hun kind zijn gaan zorgen.

Bij bevallen onder geheimhouding wordt de naam van de moeder altijd vermeld op de geboorteakte van het kind. Het kind heeft daardoor later de mogelijkheid om zijn of haar afstammingsgegevens te achterhalen.

Anoniem bevallen

Bij 'anoniem bevallen' bevalt een vrouw in een kliniek zonder dat zij daarbij haar persoonlijke gegevens achterlaat. Ze kan na de bevalling in de anonimiteit verdwijnen. Het kind kan er later niet achter komen wie zijn of haar biologische ouders zijn. Anoniem bevallen is in Nederland wettelijk niet mogelijk.

Voorstanders van anoniem bevallen willen graag dat vrouwen totaal anoniem kunnen bevallen in een ziekenhuis. Zij verwijzen hierbij naar positieve ervaringen in Duitsland. Daar wordt echter anoniem bevallen steeds vaker ontraden en is sinds mei 2014 de wet inzake vertrouwelijke geboorte van kracht. Door vertrouwelijk bevallen (onder pseudoniem bevallen) wettelijk mogelijk te maken, wil men in Duitsland recht doen aan de belangen van de zwangere vrouw die anoniem wenst te blijven en de belangen van het kind (recht op afstammingsgegevens).

Bevallen onder pseudoniem

Bij bevallen onder pseudoniem (oftewel vertrouwelijk bevallen of discreet bevallen) worden de persoonlijke gegevens van de moeder geheim gehouden voor derden. De naam van de moeder wordt niet vermeld op de geboorteakte van het kind, maar de gegevens van de moeder worden wel bewaard. Als het kind 16 jaar is, kan het de gegevens van de moeder opvragen.

In december 2018 heeft minister Dekker aangekondigd met de veldpartijen om de tafel te gaan om de mogelijkheden tot bevallen onder pseudoniem te onderzoeken en ontwikkelen. Dit overleg is anno oktober 2019 nog gaande.

Vertrouwelijk bevallen