Alternatieven voor te vondeling leggen

Bevallen onder geheimhouding

Vrouwen kunnen in Nederland in het geheim bevallen, waarbij ze medische en psychosociale hulp krijgen. Bij bevallen onder geheimhouding worden de persoonlijke gegevens van de moeder zo goed mogelijk geheim gehouden voor derden. 

Als een vrouw in het geheim is bevallen en niet zelf voor haar kind denkt te kunnen zorgen, kan ze overwegen haar kind in een pleeggezin te laten plaatsen. Ook is afstand ter adoptie een mogelijkheid. Na de bevalling is er een bedenktijd van drie maanden waarin de moeder hulp krijgt om tot een goed besluit te komen. In die periode wordt de baby tijdelijk door pleegouders verzorgd. 

In 2018 overwogen 57 vrouwen in Nederland om afstand te doen van hun kind, waarvan 19 vrouwen geheimhouding wilden. Van die 19 kwamen er acht op de geheimhouding terug: omdat ze toch zelf voor hun kind zijn gaan zorgen.

Bij bevallen onder geheimhouding wordt de naam van de moeder altijd vermeld op de geboorteakte van het kind. Het kind heeft daardoor later de mogelijkheid om zijn of haar afstammingsgegevens te achterhalen.

Bevallen onder pseudoniem

Om de drempel tot hulp nog verder te verlagen, pleit Fiom al jaren voor het wettelijk mogelijk maken van bevallen onder pseudoniem. Bij bevallen onder pseudoniem (oftewel vertrouwelijk bevallen of discreet bevallen) worden de persoonlijke gegevens van de moeder in een afgeschermde omgeving bewaard. De naam van de moeder wordt niet vermeld op de geboorteakte van het kind. Als het kind 16 jaar is, kan het de gegevens van de moeder opvragen. De anonimiteit van de moeder wordt zo vergroot en het kind kan later toch achter zijn of haar afstammingsgegevens komen. 

In december 2018 heeft minister Dekker aangekondigd met de veldpartijen om de tafel te gaan om de mogelijkheden tot bevallen onder pseudoniem te onderzoeken en ontwikkelen. Inmiddels is een dergelijk protocol in de maak, waarbij de gegevens van de moeder geheim kunnen blijven, maar wel veilig bewaard. De verwachting is dat dit protocol eind 2020, begin 2021 in gebruik genomen kan worden. 

Vertrouwelijk bevallen

Anoniem bevallen

Bij 'anoniem bevallen' bevalt een vrouw zonder dat zij daarbij haar persoonlijke gegevens achterlaat. Ze kan na de bevalling in de anonimiteit verdwijnen. Het kind kan er later niet achter komen wie zijn of haar biologische ouders zijn. Anoniem bevallen is in Nederland wettelijk niet mogelijk.

Stichting Beschermde Wieg biedt de mogelijkheid tot anoniem bevallen via haar website aan. Zij wil de drempel zo laag mogelijk houden, met als doel dat zorg mijdende vrouwen toch contact opnemen en niet in wanhoop hun kind te vondeling leggen. Vervolgens doet ze er alles aan om te zorgen dat de vrouw haar gegevens achterlaat, zo nodig in een envelop bij een notaris voor het kind voor later. Sinds hun bestaan is één vrouw anoniem gebleven; haar kind kan zijn of haar afkomst niet via gegevens achterhalen.