Richtlijnen en methodieken

Richtlijnen en methodieken op het gebied van ongewenste zwangerschap: 

Leidraad Ongewenste Zwangerschap

Fiom heeft, in samenwerking met de SeksHAG van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Leidraad Ongewenste Zwangerschap opgezet. In de leidraad (PDF) zijn de stappen opgenomen die een huisarts bij de begeleiding van ongewenst zwangere vrouwen moet en kan zetten en waaraan gedacht moet worden.

leidraad huisartsen

Landelijke Samenwerkingsafspraken

Vrouwen die ongewenst zwanger zijn en twijfelen over hun keuze gaan doorgaans naar de huisarts. Sommigen gaan naar een abortuskliniek, verloskundige, gynaecoloog of andere hulpverlener. Om deze professionals te ondersteunen bij zorgverlening en voor onderlinge verwijzing zijn Landelijke Samenwerkingsafspraken (LSA) opgesteld.

Landelijke Samenwerkingsafspraken