Publicaties

Publicaties op het gebied van ongewenste zwangerschap: 

Brochures over ongewenste zwangerschap en de keuzeopties

Brochure 'Zwanger, wat nu?'

De brochure 'Zwanger, wat nu?' (PDF, 2016) is bedoeld voor vrouwen en meisjes die onverwacht of ongewenst zwanger zijn. Ook voor mannen en jongens biedt deze brochure informatie over en inzicht in keuzemogelijkheden, besluitvorming en verwerking.

Bestel bij Fiom

 

 

Folder-zwanger-wat-nu

Booklet 'I'm pregnant. What should I do?' (PDF, 2018) 

The booklet 'I'm pregnant. What should I do?' is intended for girls and women in the Netherlands who are faced with an unexpected or unwanted pregnancy. Boys and men may also find this booklet useful for gathering information about the available options, how to make the best possible decision and to cope with the situation. 

Place order

I'm pregnant. What should I do? site

Voor vrouwen met een licht verstandelijke beperking

Speciaal voor vrouwen met een licht verstandelijke beperking hebben we een eenvoudige uitleg over ongewenste zwangerschap ontwikkeld. Hierin wordt met tekeningen en eenvoudige taal uitgelegd welke mogelijkheden de vrouw heeft. 

Hulpverleners kunnen deze brochure gebruiken wanneer zij met vrouwen praten over een ongewenste zwangerschap. 

Bekijk de brochure

Bestellen

Zwanger, wat nu? voor vrouwen met een licht verstandelijke beperking

Routekaart bij een ongewenste zwangerschap

Als je ongewenst zwanger bent komt er veel op je af. Het is dan fijn om precies te weten in welke stappen je iets kunt doen en waar je terecht kunt. We hebben een routekaart ontwikkeld die dit visueel uitlegt. 

Bekijk de routekaart

Bestellen

Proces bij een ongewenste zwangerschap Fiom

Informatie voor professionals

Informatieve video voor (huis)artsen

Leidraad huisartsenzorg bij een onbedoelde zwangerschap

Fiom heeft, in samenwerking met VWS, de SeksHAG van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Rutgers de Leidraad Ongewenste Zwangerschap opgezet. In de leidraad (PDF, 2020) zijn de stappen opgenomen die een huisarts bij de begeleiding van ongewenst zwangere vrouwen moet en kan zetten en waaraan gedacht moet worden. In de herziene versie van 2020 is er meer aandacht voor anticonceptiecounseling en de verwijzingen zijn geactualiseerd. 

Intro van de leidraad voor huisartsen bij onbedoelde zwangerschap

Landelijke samenwerkingsafspraken ongewenste zwangerschap

Vrouwen die ongewenst zwanger zijn en twijfelen over hun keuze gaan doorgaans naar de huisarts. Sommigen gaan naar een abortuskliniek, verloskundige, gynaecoloog of andere hulpverlener. Om deze professionals te ondersteunen bij zorgverlening en voor onderlinge verwijzing zijn Landelijke Samenwerkingsafspraken (LSA) opgesteld (PDF, 2016).

Landelijke Samenwerkingsafspraken

Visitekaartjes ‘Zwanger, wat nu’ 

Heb je als professional te maken met een vrouw (en haar partner) die onbedoeld zwanger is en zij twijfelt over haar keuze, dan kun je verwijzen naar het online hulpverleningsprogramma van Fiom: ‘Zwanger, wat nu?'

 

Als je cliënt liever een face to face of telefonisch gesprek wilt met een hulpverlener van Fiom, kun je  ook rechtstreeks naar Fiom doorverwijzen voor een gratis besluitvormingsgesprek. Op de visitekaartjes ‘Zwanger, wat nu’  staan contactgegevens vermeld, zodat je cliënt op een later moment contact met Fiom op kan nemen.

Bestel bij Fiom

visitekaartje zwn

Visitekaartjes ‘Abortusverwerking’

Wanneer je als professional te maken krijgt met een vrouw (en haar partner) die lichamelijke of emotionele klachten heeft naar aanleiding van een abortus, dan kun je verwijzen naar de online begeleiding bij abortusverwerking, van Fiom. 

Wil de cliënt liever een face to face gesprek met een gespecialiseerde hulpverlener? Fiom kan cliënten doorverwijzen naar hulpverleners in de buurt. Hiervoor bel je naar 088 126 49 00 of mail naar info@fiom.nl.

Op de visitekaartjes ‘Abortusverwerking’ staan de contactgegevens vermeld, zodat je cliënt op een later moment contact met Fiom op kan nemen.

Bestel bij Fiom

Visitekaartje abortusverwerking Fiom voor professionals

Brochure 'Zwanger door incest'

Zwanger door incest is een brochure met informatie voor hulpverleners over het verwerkingsproces. Het doel van deze brochure is hulpverleners alert te maken op het bestaan van zwangerschappen door incest en hen te helpen dit te herkennenen bespreekbaar te maken.

Zwanger door incest

Gratis ondersteuning bij preventie tienerzwangerschappen

Als professional kan je een belangrijke rol spelen in het voorkomen van zwangerschappen onder tieners en ondersteunen in de keuzehulp bij onbedoelde zwangerschap. Er zijn nu gratis materialen, trainingen en informatie beschikbaar voor verschillende beroepsgroepen. Kijk hieronder wat jij kunt doen:

Gratis ondersteuning preventie tienerzwangerschappen

Scheurblok met vragenlijst anticonceptie

Een scheurblok met 50 vellen met vragenlijsten die voorafgaand aan een anticonceptieconsult ingevuld kunnen worden. Hierdoor wordt al nagedacht over de reeds gebruikte anticonceptie en de ervaringen daarmee, de arts kan hier vervolgens verder op ingaan tijdens het gesprek. Ook bevat ieder scheurblok 1 losse gesprekskaart voor de arts om erbij te houden.

Vragenlijst ter voorbereiding op anticonceptieconsult

Bureauplacemat met vergelijkend overzicht anticonceptiemethoden

Een handig hulpmiddel voor zowel arts als patiënt bij een anticonceptieconsult. Het geeft de patiënt een duidelijk overzicht van de kenmerken van alle mogelijke anticonceptiemethoden. Voor de arts staat op de andere zijde een overzicht van de betrouwbaarheid van elke anticonceptiemethode. 

Download de bureauplacemat

Bureauplacemat met vergelijkend overzicht anticonceptiemethoden

Publicaties

Overzicht van keuzehulpgesprekken in 2021

Fiom coördineert het landelijk netwerk keuzehulp bij onbedoelde zwangerschap. Dit netwerk bestaat uit verschillende organisaties waar vrouwen en mannen terecht kunnen voor hulp bij een onbedoelde zwangerschap. Fiom verwijst deze personen door naar een keuzehulpverlener bij hen in de buurt. 

Fiom registreert per jaar de keuzehulpgesprekken onbedoelde zwangerschap in Nederland. De gegevens van 2021 zijn vertaald naar een factsheet.  

Bekijk de factsheet

 

Overzicht van keuzehulpgesprekken in 2020

Fiom coördineert het landelijk netwerk keuzehulp bij onbedoelde zwangerschap. Dit netwerk bestaat uit verschillende organisaties waar vrouwen en mannen terecht kunnen voor hulp bij een onbedoelde zwangerschap. Fiom verwijst deze personen door naar een keuzehulpverlener bij hen in de buurt. 

Fiom registreert per jaar de keuzehulpgesprekken onbedoelde zwangerschap in Nederland. De gegevens van 2020 zijn vertaald naar een factsheet.  

Bekijk de factsheet

 

keuzehulpgesprekken-2020

Overzicht van 5 jaar 'Zwanger, wat nu?'

‘Zwanger, wat nu?’ is een online module die kan helpen bij het maken van een weloverwogen keuze over een onbedoelde zwangerschap. In de online module kunnen vrouwen (sinds 2014) en mannen (sinds 2017) zelfstandig keuze-oefeningen maken.

Fiom analyseerde de geanonimiseerde gegevens van de gebruikers in de periode 2015 – 2019. De resultaten hiervan zijn opgenomen in een factsheet

Bekijk de factsheet

Overzicht van keuzehulpgesprekken in 2019

Fiom registreert per jaar de keuzehulpgesprekken onbedoelde zwangerschap in Nederland. De gegevens van 2019 zijn vertaald naar een factsheet.  

Bekijk de factsheet

Ongewenste zwangerschap in 2016

Over ongewenste zwangerschap wordt niet of nauwelijks openlijk gesproken. Maar jaarlijks worden tussen de 35.605 en 57.516 vrouwen (25-49 jaar) ongewenst zwanger en nog eens 14.554 tot 21.169 meisjes (12-24 jaar) is ooit ongewenst zwanger geweest. Om de cijfers met betrekking tot ongewenste zwangerschap beter in beeld te brengen heeft Fiom in samenwerking met Rutgers de factsheet Ongewenste Zwangerschap 2016 opgesteld. De factsheet maakt inzichtelijk hoeveel vrouwen per jaar ongewenst zwanger zijn, of er risicogroepen zijn, wat de vrouwen besluiten te doen en of zij gebruik maken van keuzehulp.

Meer informatie vind je in de bijlage

Bekijk de factsheet

Factsheet Ongewenste Zwangerschap 2016

Resultaten 'Zwanger, wat nu?' - eerste helft 2017

Fiom biedt de gratis online keuzehulp ‘Zwanger, wat nu?’ aan bij ongewenste zwangerschap. In de eerste helft van 2017 maakten 507 mensen gebruik van deze online module. Om een beeld te krijgen van de omstandigheden waarin een onbedoelde zwangerschap zich voordoet, vragen wij gebruikers (anoniem) enkele gegevens in te vullen. Deze informatie levert input voor gerichte preventie van ongewenste zwangerschappen. Lees de resultaten over de eerste helft van 2017.

Analyse ZWN eerste helft 2017

Factsheet Fiom dossiers

Wie melden zich bij Fiom voor hulp bij een ongewenste zwangerschap? Met welke vraag komen vrouwen of stellen binnen? En waarom twijfelen zij over hun keuze? Wij hebben 166 Fiom-dossiers geanalyseerd en hebben de uitkomsten onder elkaar gezet in een factsheet (PDF, 2015).

Factsheet ongewenste zwangerschap

Analyse dossiers 'Zwanger, wat nu?'

‘Zwanger, wat nu?’ is het online hulpprogramma van Fiom dat ongewenst zwangere vrouwen helpt bij hun besluitvorming. Wie maken gebruik van deze online hulp? Met welke vraag komen vrouwen of stellen binnen? En welke hulp gebruiken ze het meest? Om hier antwoord op te krijgen, hebben we 1099 (geanonimiseerde) dossiers van de online hulp ‘Zwanger, wat nu?’ geanalyseerd.

factsheet zwanger wat nu