Onderzoeken

Onderzoeken op het gebied van ongewenste zwangerschap

Onderzoek Fiom

Gebruikersonderzoek website 'Zwanger, wat nu?', januari 2019
Laagopgeleide jongeren vormen in Nederland een kwetsbare groep als het gaat om seksuele gezondheid waardoor zij een hoger risico lopen op een onbedoelde zwangerschap. In dit onderzoek wordt onderzocht in hoeverre de online informatie en hulp via de module ‘Zwanger, wat nu?’ aansluit bij deze specifieke groep. Dit onderzoek is mede tot stand gekomen door de medewerking van de leerlingen en docenten van het ROC Nijmegen, MBO Amersfoort en Melanchthon Business School Bleiswijk en onderdeel van het programma ‘Versterking preventie ongewenste tienerzwangerschap’, dat door Rutgers, Soa Aids Nederland en Fiom uitgevoerd is, gefinancierd door het ministerie van VWS. 

Factsheet Ongewenste Zwangerschap 2016, november 2018
Over ongewenste zwangerschap wordt niet of nauwelijks openlijk gesproken. Om de cijfers met betrekking tot ongewenste zwangerschap beter in beeld te brengen heeft Fiom in samenwerking met Rutgers deze factsheet opgesteld. 

Ongewenste zwangerschap bij asielzoekers en vluchtelingen, juli 2016
Om meer kennis en inzicht te krijgen in de specifieke zorgvragen van ongewenst zwangere asielzoekers en vluchtelingen heeft Fiom hier onderzoek naar gedaan.

Evaluatieonderzoek 'Zwanger, wat nu?', juni 2016
Overzicht met de belangrijkste resultaten en implicaties uit het Evaluatieonderzoek 'Zwanger, wat nu?'. 

Onderzoek externe partijen

Visie van vrouwen op hun ongewenste zwangerschap: verandert door de tijd of niet?, juni 2019
Onderzoek naar de terugblik van vrouwen op hun intentie om zwanger te raken, bij een ongewenste zwangerschap. Onderzoek blikt op 3 momenten terug, door de jaren heen. Ook vrouwen bij wie een abortus is geweigerd zijn meegenomen in dit onderzoek. 

Monitor Seksuele gezondheid in Nederland 2017, januari 2018
Onderzoek naar de seksuele gezondheid in Nederland, met onderwerpen als anticonceptie, ongewenste zwangerschap, seksueel gedrag en beleving, seksuele problemen en seksuele grensoverschrijding.

Psychologische stress na onbedoelde zwangerschap bij vrouwen in vaste relatie, januari 2017
Onbedoelde zwangerschappen doen zich vaker (dan we denken) voor in vaste relaties en kunnen negatieve gevolgen hebben op de gezondheid van moeder en kind. Dit onderzoek richt zich op psychologische stress 9 maanden na de bevalling bij vrouwen met een vaste partner (samenwonend of getrouwd).

Huisartsenzorg in cijfers: Anticonceptie voor en na ongewenste zwangerschap, november 2015
Uit dit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de ongewenst zwangere vrouwen die hiervoor de huisarts bezoeken de zwangerschap toeschrijven aan falende anticonceptie.

Decision-making concerning unwanted pregnancy in general practice, juli 2014
Een op de vier vrouwen die ongewenst zwanger is en bij de huisarts komt, twijfelt. Kan de huisarts advies dit geven? Dit onderzoek geeft aan dat richtlijnen hieromtrent worden gemist en (gespreks)training nodig is.

Zwangerschap en anticonceptie in Nederland, 2012
Dit onderzoek is bedoeld om inzicht te geven in het vóórkomen van (ongewenste) zwangerschap en anticonceptiegebruik in Nederland en om groepen te identificeren met een verhoogd risico op ongewenste zwangerschap. 

Besluitvorming rondom ongewenste zwangerschap, 2012
Een kwalitatief onderzoek onder vrouwen die tot abortus hebben besloten en vrouwen die tot het uitdragen van hun zwangerschap hebben besloten.