Visie van vrouwen op hun ongewenste zwangerschap: verandert door de tijd of niet?

Onderwerp

Stability of Retrospective Pregnancy Intention Reporting Among Women with Unwanted Pregnancies in the United States 

Uitgave: juni 2019

Samenvatting

Er was tot nu toe weinig bekend over de veranderende perceptie van onbedoeld zwangere vrouwen over hun zwangerschap. Het gaat hier met name om de intentie die vrouwen hadden om zwanger te raken. Vrouwen kunnen in een later stadium aangeven wel de intentie gehad te hebben om zwanger te worden terwijl ze in een eerder stadium aangaven onbedoeld zwanger te zijn geraakt.

In dit onderzoek werd er een onderscheid gemaakt tussen vrouwen die een abortus hadden ondergaan en vrouwen die werden afgewezen voor een abortus. Het onderzoek vond plaats in de Verenigde Staten, waar een conservatievere kijk op abortus is. Vrouwen zullen daarom minder snel een abortus overwegen. Daarnaast zijn er veel veranderingen gaande in de wetgeving. Nieuwe weten worden geïntroduceerd om abortus af te wijzen of zelfs te verbieden. 

In dit onderzoek werd de intentie van zwangerschap gemeten met een vragenlijst die uit zes vragen bestond, en de intentie voor zwangerschap, de context rondom de zwangerschap en het gedrag meet. De zogenoemde London Measure of Unplanned Pregnancy. De vragenlijst werd afgenomen bij 827 onbedoeld zwangere vrouwen, over een tijdsspan van 5 jaar. De vragenlijst is afgenomen op drie meetmomenten: tijdens de zwangerschap, tot 2 jaar na de zwangerschap en in de periode van 2 tot 5 jaar na de zwangerschap.

Resultaten

Uit de resultaten blijkt dat vrouwen, die afgewezen waren voor een abortus, een iets wat veranderende kijk konden ontwikkelen op hun zwangerschap. Zij gaven twee jaar na de zwangerschap vaker aan dat hun zwangerschap wel bedoeld was, in tegensteling tot het eerder aangeven van een onbedoelde zwangerschap. Bij vrouwen die in de eerste drie maanden van hun zwangerschap een abortus hadden ondergaan veranderde de kijk niet over de jaren heen. Vrouwen die een latere abortus hadden ondergaan, gaven twee jaar na de zwangerschap vaker aan, in vergelijking tot eerdere meetmomenten, dat hun zwangerschap niet bedoeld was.

Dit onderzoek geeft aan dat de perceptie op de intentie van een zwangerschap gedurende de tijd kan veranderen. Dit geldt met name voor vrouwen waarbij een abortus geweigerd is en vrouwen die een late abortus hebben ondergaan. Dit is het eerste onderzoek dat de stabiliteit van perceptie over de intentie van zwangerschap, bij vrouwen die afgewezen waren voor een abortus, heeft gemeten. Daarmee is dit onderzoek een waardevolle toevoeging in het onderzoeksveld van onbedoelde zwangerschap. 

Auteurs

Corinne H. Rocca, Mark R. Wilson, Minjeong Jeon en Diana G. Foster

Gepubliceerd in

Maternal and Child Health Journal