Ongewenste zwangerschap

Wanneer een vrouw ongewenst of ongepland zwanger is moet ze in een korte tijd, al dan niet samen met haar (ex-)partner, een ingrijpende beslissing nemen. Dilemma’s, ethische vraagstukken, waarden en normen zijn onlosmakelijk verbonden met dit besluitvormingsproces. Een keuze kan makkelijk en eenduidig zijn. Of moeilijk en ingewikkeld. En alle varianten die tussen deze twee uitersten liggen. Een ongeplande of ongewenste zwangerschap dwingt vrouwen tot het nemen van een definitief en onomkeerbaar besluit. Een keuze die ze, als deel van haar leven, met zich meedraagt.

Keuzes bij ongewenste zwangerschap

Keuzes maken bij een ongewenste zwangerschap zijn niet alleen (medisch-)technisch of ethisch. Ze zijn vooral existentieel. Het gaat over het (leren) begrijpen hoe het leven in elkaar steekt. Hoe men vorm geeft aan het eigen leven, op een manier die recht doet aan wat men kan en wil. Belangrijke vragen daarbij zijn: wat is goed om te doen in deze situatie, hoe kan ik leven met mijn keuzes, wat doet er werkelijk toe in mijn leven? Daarbij is uiteraard ook aandacht voor de partner/verwekker en anderen die zich in het sociale systeem van een vrouw bevinden.

Indien wordt besloten dat de zwangerschap uitgedragen wordt, zijn er meerdere opties mogelijk:

  • Het kind blijft na de bevalling bij de biologische moeder.
  • Het kind wordt na de bevalling afgestaan ter adoptie.
  • Het kind wordt (tijdelijk) in een pleeggezin geplaatst.

Er kan ook voor worden gekozen om de zwangerschap af te laten breken.

Nieuws en ervaringsverhalen over ongewenste zwangerschap

Regelmatig is er nieuws over ongewenste zwangerschap. Een verzameling van dit nieuws kun je lezen op onze website.

Nieuws ongewenste zwangerschap

Ook ontvangen we regelmatig ervaringsverhalen over ongewenste zwangerschap.

Ervaringsverhalen ongewenste zwangerschap

ongewenst zwanger