Wet- en regelgeving

Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting

Op 1 juni 2004 is in Nederland de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting in werking getreden. In deze wet zijn afspraken vastgelegd rond het beheren, bewaren en verstrekken van donorgegevens bij kunstmatige bevruchting. De wet maakt het voor personen, verwekt met een kunstmatige bevruchtingstechniek, mogelijk om kennis te nemen van hun afstammingsgegevens. De wet stelt dat elk kind recht heeft op kennis over zijn biologische afstamming. Vanaf 1 juni 2004 kunnen donoren dus alleen doneren als zij geen bezwaar hebben tegen het registreren van hun gegevens en tegen de mogelijkheid dat deze gegevens worden verstrekt aan hun nakomelingen.

De Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting

De Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) zorgt voor de uitvoering van de Wet Donorgegevens Kunstmatige bevruchting. Wanneer een donorkind 16 jaar is, kan het bij deze Stichting fysieke, sociale gegevens en persoonsgegevens over de donor opvragen. De donor moet hiervoor wel zijn toestemming geven.

De donorgegevens die worden opgeslagen, zijn:

  • Medische gegevens (bv. erfelijke gegevens, bloedgroep).
  • Fysieke gegevens (lichaamslengte, gewicht, kleur ogen, haarkleur, haarstijl en eventuele fysieke bijzonderheden).
  • Sociale gegevens (burgerlijke staat, gezinssamenstelling, aantal kinderen, opleiding, beroep en karakterkenmerken (zoals verlegen, creatief, ernstig, sociaal etc.). Deze karakterkenmerken kunnen donoren zelf aangegeven in een eventueel donorpaspoort).
  • Persoonsidentificerende gegevens (bv. voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, adres en woonplaats).

De bewaringstermijn van gegevens is 80 jaar.

Jaarverslagen SDKB:

Meer jaarverslagen 

Donorkinderen verwekt vóór juni 2004

Als een donorkind voor juni 2004 verwekt is, dan is het donorkind mogelijk verwekt met behulp van een anonieme (A) -donor. Als ouders hebben gekozen voor een B (bekende) -donor, hebben zij of de kliniek misschien nog wel gegevens van de donor. In sommige gevallen zijn gegevens (echter) niet compleet/onjuist of is de B-donor moeilijk te vinden. Als één van deze situaties van toepassing is, is inschrijving in de Fiom KID-DNA Databank mogelijk om op zoek te gaan naar de donor.

Donorkinderen, geboren tussen 1990 en 2004 en verwekt met behulp van een B-donor, kunnen de gegevens van de donor ook opvragen bij de SDKB.

Donorkinderen verwekt rond juni 2004 (invoering wet DKB)

Is een donorkind verwekt rond de invoering van de wet (juni 2004), dan is het afhankelijk van de periode van donatie of van de kliniek of de informatie over de bevruchting(en) goed is doorgegeven aan de SDKB. Soms is er nog informatie bekend bij de kliniek, maar niet altijd. Als er geen informatie meer is, is inschrijving in de Fiom KID-DNA Databank mogelijk om op zoek te gaan naar een match met de donor.

Donorkinderen verwekt ná juni 2004

Als een donorkind na juni 2004 verwekt is, dan is dat ná de invoering van de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting. Sinds de invoering van de wet worden de gegevens van sperma-, eicel-, en embryodonatie landelijk geregistreerd. De SDKB beheert de gegevens en verstrekt deze op verzoek van het donorkind, de ouders of de huisarts.

Ontmoeting met donor

Ook een ontmoeting met de donor, indien de donatie na juni 2004 heeft plaatsgevonden, is mogelijk. Mits de donor daarvoor openstaat. Wanneer een donorkind aangeeft dit te willen, brengt SDKB de donor hiervan op de hoogte. Daarna wordt Fiom gevraagd om contact op te nemen met de donor en het donorkind. Een hulpverlener van Fiom brengt, nadat alle verwachtingen op elkaar zijn afgestemd, het (eerste) contact tot stand.

Politieke stukken

Andere stukken