Onderzoek jongeren en donorconceptie

Fiom doet onderzoek naar donorkinderen vanaf 16 jaar die een identificeerbare donor of B-donor hebben.

Waarom doen we onderzoek?  

De eerste donorkinderen die vallen onder de Wdkb worden in 2021 zestien jaar. Vanaf deze leeftijd kunnen zij persoonsidentificerende informatie van de donor opvragen. Dit zijn bijvoorbeeld voor- en achternaam, geboortedatum en woonplaats. Fiom begeleidt donorkinderen bij deze aanvraag. Het doel van ons onderzoek is om de dienstverlening van Fiom beter te laten aansluiten bij jongeren. In de deelnemersinformatie lees je meer over het onderzoek. 

Wil jij ons helpen? 

We willen graag donorkinderen en gezinnen van donorkinderen interviewen. Hieronder lees je eerst informatie over de interviews met donorkinderen en daarna over interviews met gezinnen.

Je kunt er ook voor kiezen om zowel alleen als met je gezin deel te nemen aan het onderzoek. Je kunt je dan voor beide interviews aanmelden. 

Als dank voor je deelname ontvang je van ons een digitale cadeaubon.

Interviews met donorkinderen

Ben jij een donorkind en heb je een identificeerbare donor of B-donor?

Óf ben je tussen de 16 en 30 jaar oud en hebben jouw ouders gekozen voor een bekende donor?

 En wil je meer weten over het onderzoek of meedoen? 

Dan zijn we benieuwd naar jouw verhaal. We zouden je graag willen interviewen. Het interview duurt ongeveer 1 tot 2 uur en zal vanwege COVID-19 plaatsvinden via beeldbellen.  

Als dank voor deelname aan dit onderzoek ontvang je een digitale cadeaubon van €15,-. 

Ja, ik wil mij aanmelden

 

Interviews met gezinnen

✓ Je bent een donorkind, of een ouder van een donorkind, broer zus of eventueel een ander inwonend familielid zoals bijvoorbeeld een opa of oma. 

De ouders van het donorkind (16-30 jaar) kozen voor een bekende B-donor.

 En wil je meer weten over het onderzoek of meedoen? 

Dan zijn we benieuwd naar het verhaal van jou en je gezin. We zouden jullie graag willen interviewen. Het gezinsinterview duurt ongeveer 1 tot 2 uur en kan vanwege COVID-19 plaatsvinden via beeldbellen. Wanneer de COVID-19 maatregelen dit toelaten, zal het interview gehouden worden op ons kantoor in 's-Hertogenbosch of bij de gezinnen thuis.  

Als dank voor jullie deelname ontvangen jullie een gezamelijke digitale cadeaubon van €30,-.

Ja, mijn gezin en ik willen ons aanmelden

 

Je laat je gegevens volledig vrijwillig bij ons achter. Je bent daarmee niet verplicht om deel te nemen aan het onderzoek. We bewaren je gegevens op een veilige manier. We houden ons hierbij aan de privacywet. 

Informatie over de onderzoekers 

Fiom is specialist bij afstammingsvragen. Fiom ontvangt subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Lees meer over Fiom.