Literatuuroverzicht over zoeken en contact leggen binnen donorverwantschap

Onderwerp

Zoeken naar en contact leggen in de context van donorconceptie 

Samenvatting

Sinds de beginjaren is de praktijk van donorconceptie veel veranderd. Er is meer openheid rondom het thema. In een aantal landen werd donoranonimiteit afgeschaft. Er werden donorregisters/DNA-databanken opgericht en het aanbod aan online DNA-testen nam sterk toe. Deze ontwikkelingen vergrootten de mogelijkheden voor donorkinderen en donoren om elkaar te vinden.  Velen hebben interesse om te zoeken, maar niet iedereen. Onderzoek kan ons meer duidelijkheid geven over waarom mensen zoeken? Deze kennis kan klinieken en counsellors helpen ondersteuning af te stemmen op eventuele behoeften van betrokkenen.

Belangrijkste bevinding 

De studies laten zien dat donorkinderen niet alleen interesse hebben in contact met de donor maar ook nieuwsgierig zijn naar donor halfbroers/zussen. Ook ouders van donorkinderen hebben interesse in de donor en eventuele donor halfbroers/zussen van hun kinderen. Daarnaast zien we dat donoren zich niet alleen openstellen voor contact maar zelf interesse hebben in de donorkinderen. Dit laatste is nieuw in de praktijk van donorconceptie. Bovendien zien we uit het onderzoek dat de belangen van de donorkinderen, ouders en donor met elkaar verweven zijn en niet in strijd met elkaar hoeven te zijn.  

Factoren die interesse mee bepalen  

Er zijn aanwijzingen dat onder andere geslacht, gezinstype, familierelaties alsook externe factoren (bijvoorbeeld de beschikbaarheid van een donor-register) van invloed zijn op de mate van interesse. Zo zoeken vrouwen vaker dan mannen en donorkinderen van alleenstaande moeders gaan vaker op zoek dan donorkinderen met een andere familie-vorm.  

Behoefte aan steun 

Zowel donorkinderen, donoren als ouders geven aan verschillende behoeftes wat betreft het moment en de vorm van ondersteuning te hebben. Ondersteuningsaanbod voor verschillende betrokkenen en op maat is wenselijk. Bij professionele ondersteuning was het belangrijk dat de hulpverlener bekend was met verschillende aspecten van donorconceptie en contact leggen in de context van donorconceptie.  

Uitdagingen 

Onderzoek heeft zich tot op heden vooral gericht op waarom mensen naar elkaar op zoek gaan. Hoe het verder gaat als mensen elkaar vinden en contact leggen is nog niet in kaart gebracht. 

Auteurs

Astrid Indekeu, Ph.D. 
A.Janneke.B.M. Maas, Ph.D.
Emily McCormick, M.P.H
Jean Benward, M.S.
Joanna E. Scheib, Ph.D.

Uitgave

Factors associated with searching for people related through donor conception among donor-conceived people, parents, and donors: a systematic review