Donor conceived offspring conceive of the donor: The relevance of age, awareness, and family form

Artikel 

Hertz, R., Nelson, M. K., & Kramer, W. (2013). Donor conceived offspring conceive of the donor: The relevance of age, awareness, and family form. Social Science & Medicine, 86, 52-65. doi: 10.1016/j.socscimed.2013.03.001

Titel

Donor conceived offspring conceive of the donor: The relevance of age, awareness, and family form.

Onderwerp 

Beeldvorming van donorkinderen over de donor: de invloed van de huidige leeftijd van het donorkind, de leeftijd waarop het donorkind te weten is gekomen dat donorconceptie heeft plaatsgevonden en de familiestructuur (lesbische of heteroseksuele ouders) op de behoefte en reactie van het donorkind.  

Samenvatting 

Door middel van online vragenlijsten, verzameld door The Donor Sibling Registry (DSR) in 2009 en 2010 zijn 759 donorkinderen bevraagd. De DSR is register opgericht voor mensen die verwekt zijn middels sperma, eicel of embryo donatie, en op zoek zijn naar genetische verwanten. De onderzoekers hanteerden een aantal exclusiecriteria: de respondenten mochten niet jonger dan 13 jaar zijn, verwekt zijn middels eiceldonatie en uit een familiestructuur komen met een alleenstaande moeder. Ze baseerden hun analyses op 314 respondenten. Ze vergeleken twee groepen met elkaar, namelijk respondenten met lesbische ouders en heteroseksuele ouders. De onderzoekers wijzen op de toename van openheid over donorconceptie binnen families. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat er veel vragen zijn over de plek van een donor in het leven van deze families. Wordt de donor door het donorkind gezien als enkel iemand die een buisje met sperma heeft gegeven, een persoon, of een vader? En verschilt het antwoord op deze vraag afhankelijk van de familiestructuur (families met lesbische ouderschap of heteroseksuele ouders) van het donorkind? Wat betekent de huidige leeftijd en de leeftijd waarop het kind te weten komt over de donorconceptie voor zijn of haar reactie op de bekendmaking? 

Resultaten

In het onderzoek wordt een onderscheid gemaakt in de manier waarop de donor gezien wordt door donorkinderen: enkel als cel, als donor of relationeel (bijvoorbeeld biologische vader). Respondenten die ouder zijn en op latere leeftijd achter de donorconceptie kwamen, zien de donor meer als relationeel, hadden behoefte aan contact, en zagen de donor als een bron van informatie. De respondenten die ouder zijn maar op vroegere leeftijd erachter kwamen, zagen de donor eerder als onpersoonlijk en waren vooral benieuwd naar het uiterlijk van de donor. De jongere respondenten zagen de donor vaker als onpersoonlijk, wisten daarbij minder goed wat zij voelden toen ze het te weten kwamen en had het besef over de donorconceptie weinig impact op hun leven. Zij hadden niet het gevoel dat de donorconceptie hen anders maakte en merkten weinig verandering in hun leven. Wat betreft de familiestructuur zijn er weinig verschillen gevonden. Wel blijken donorkinderen uit een heteroseksuele familiestructuur vaker te refereren naar de donor op een relationele manier, terwijl donorkinderen uit een lesbische familiestructuur minder betekenis geven aan de donor.

Auteurs 

Hertz, R., Nelson, M. K., & Kramer, W. 

Opdrachtgever 

Department of Sociology, Wellesley