Being a donor-child: Wishes for parental support, peer support and counseling

Artikel

Schrijvers et al. (2017). Being a donor-child: Wishes for parental support, peer support and counseling. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology doi:10.1080/0167482X.2017.1396313

Titel 

Being a donor-child: Wishes for parental support, peer support and counseling.

Onderwerp

Een Nederlands onderzoek naar de behoeften van donorkinderen aan ondersteuning van ouders, lotgenoten en professionals.

Samenvatting

De onderzoekers interviewden 24 donorkinderen tussen de 16 en 41 jaar oud die opgroeiden bij een vader en een moeder, bij twee moeders of bij een alleenstaande moeder. Zij bestudeerden de behoeften van donorkinderen aan ondersteuning van ouders, lotgenoten en professionals.

Openheid van ouders
Het onderzoek laat zien dat donorkinderen het belangrijk vinden dat ouders vanaf jongs af aan hun kind vertellen dat zij een donorkind zijn. Sommige donorkinderen hebben de ervaring dat ouders het moeilijk vinden om aan hun kind te vertellen dat zij een donorkind zijn. Volgens de donorkinderen komt dit doordat hun ouders ten tijde van de behandeling weinig tot geen gespecialiseerde counseling hebben gekregen ter voorbereiding; over hoe zij ermee om kunnen gaan dat zij een donorkind krijgen en hoe zij hier later open met  hun kind over kunnen praten. De onderzoekers beschrijven dat donorkinderen die vaker open met hun ouders praten over dat zij een donorkind zijn, deze openheid als prettig ervaren.

Lotgenoten
De meeste donorkinderen zijn via Stichting Donorkind en Fiom gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek. Het onderzoek laat zien dat veel donorkinderen het belangrijk vinden om in contact te kunnen komen met andere donorkinderen, hoewel niet ieder donorkind hier behoefte aan heeft. Sommige donorkinderen zijn via Stichting Donorkind in contact gekomen met andere donorkinderen, wisselen ervaringsverhalen uit en hielden hier vriendschappen aan over. Er waren ook donorkinderen die geen behoeften hadden aan contact met lotgenoten, omdat zij in hun omgeving genoeg familieleden of vrienden hebben waar zij mee kunnen praten als dit nodig is.

Psychosociale counseling
Door het onderzoek weten we dat sommige donorkinderen behoeften hebben aan hulp van een gespecialiseerde counselor. Deze donorkinderen zochten contact met een maatschappelijker werker of psycholoog omdat zij moeite hadden met het feit dat zij donorkind zijn. Een aantal andere donorkinderen zijn op zoek naar een professional die kan helpen om informatie over de donor te vinden. Bijna alle donorkinderen benadrukken het belang van openheid binnen een gezin en vinden het belangrijk dat ouders weten dat dit belangrijk is. De onderzoekers onderstrepen het belang van gespecialiseerde counseling voor donorkinderen en hun ouders en pleiten voor gespecialiseerde counseling waarin ouders leren hoe zij met hun kind kunnen praten over dat zij een donorkind zijn. 

Auteurs

A. Schrijvers, H. Bos, F. van Rooij, T. Gerrits, F. van der Veen, M. Mochtar en M. Visser

Opdrachtgever

ZonMW