Onderzoeken

Onderzoeken op het gebied van KID-DNA.

Onderzoek naar de invloed van een donorvader op het leven van een donorkind

Ik heb een donorvader
Samira van de Meulengraaf is zelf donorkind. Haar onderzoek verdiept zich in de invloed van genen en omgeving, de (on)misbaarheid van de biologische vader, de mogelijkheden om de donor te vinden en hoe donorkinderen functioneren in de maatschappij. Er zijn zowel positieve als negatieve invloeden te onderscheiden bij het hebben van een donorvader. In elk gezin en bij elk kind wordt dit anders ervaren. Wel is te concluderen dat de invloed op het leven van een donorkind groot is.

Met dit onderzoek heeft Samira de tweede prijs gewonnen bij de KNAW Onderwijsprijs 2019. De jury prijst haar actuele onderwerp, persoonlijke betrokkenheid én objectieve conclusies.

Winnaar tweede prijs KNAW Onderwijsprijs 2019 

Ik heb een donorvader - Winnaar 2e prijs KNAW Onderwijsprijs 2019

Overheid en politiek 

Tweede Evaluatie Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. ZonMw, april 2019.

'Van donor tot donorkind: ketenzorg en registratiesystematiek in de huidige Nederlandse fertiliteitsklinieken op orde'. september 2016

Onderzoek naar Archief voormalig 'Medisch Centrum Bijdorp te Barendrecht' (fase 1), mei 2015

'Kind en ouders in de 21ste eeuw', (PDF) Rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap, 7 december 2016.

'Kind en ouders in de 21ste eeuw' (PDF). Samenvatting van het rapport Staatscommissie Herijking Ouderschap, 7 december 2016

Evaluatie Embryowet en Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting, september 2012

 

 

Logo SDKB

Maximum aantal donorkinderen per donor

afstamming-kid-dna-onderzoek-kenniscollectie

Zoektocht en ontmoetingen donorverwanten

A Qualitative Study of Motivations and Experiences of Contacting and Meeting Same‐donor Offspring, 2017
Onderzoek naar de ontmoetingen van donorkinderen die onderling verwant zijn.

Children's thoughts and feelings about their donor and security of attachment to their solo mothers in middle childhood, Centre for Family Research, 2017

Searching for ‘relations’ using a DNA linking register by adults conceived following sperm donation, BioSocieties, augustus 2017 

Emerging models for facilitating contact between people genetically related through donor conception: a preliminary analysis and discussion, 2015
Opkomende modellen die contact tussen donorkinderen en donoren (en donorkinderen onderling) mogelijk maken.

Maximaal aantal donoren Fiom kenniscollectie KID-DNA

Donor anonimiteit

Anonymous Dutch sperm donors releasing their identity, Human Fertility, 2018

Psychosocial Counselling in Donor Sperm Treatment, proefschrift Marja Visser, 14-03-2018
Promotieonderzoek naar behoefte aan counselling en begeleiding van ouders, spermadonoren en kinderen die met donorsperma verwekt zijn. 

Het einde van donoranonimiteit, een diep gekoesterde wens die kan uitkomen, tijdschrift Jeugdbeleid, maart 2017

Who requests their sperm donor's identity? The first ten years of information releases to adults with open-identity donors, 2017
Afschaffing donoranonimiteit in California: tien jaar ervaring met het opvragen van donorgegevens door donorkinderen.

Het einde van donoranonimiteit, Human Reproduction, april 2016
Hoe genetisch onderzoek het onvermijdelijk einde betekent van anonieme sperma- en eiceldonatie.

Psychosocial counselling of identifiable sperm donors, 2016
Onderzocht is hoe donoren denken over psychosociale begeleiding. Zo gaven de geïnterviewde donoren aan dat ze waarde hechten aan psychosociale begeleiding in het voortraject van de donatie.

Spermadonoren maken zich bekend

Informatie geven over donorconceptie

Direct-to-consumer DNA testing: the fallout for individuals and their families unexpectedly learning of their donor conception origins​, juli 2017
In dit artikel laat de schrijfster zien wat de impact kan zijn als een donorkind indirect te horen krijgt dat hij/zij met behulp van een donor is geboren.

Being a donor-child: Wishes for parental support, peer support and counseling, 2017
Een Nederlands onderzoek naar de behoeften van donorkinderen aan ondersteuning van ouders, lotgenoten en professionals.

Donor conception: ethical aspects of information sharing, juni 2014
In opdracht van de Nuffield Counicil on Bioethics hebben verschillende vooraanstaande Engelse wetenschappers onderzoek gedaan naar hoe donorkinderen het beste geïnformeerd kunnen worden. 

Why, when and how to tell children about donor conception, januari 2014
Dit artikel geeft een beeld van internationaal onderzoek naar de vraag, hoe, waarom en wanneer vertel ik mijn kind dat het met behulp van een donor is verwekt.

Kenniscollectie Donorverwekking

Donor conceived offspring conceive of the donor: The relevance of age, awareness, and family form, 2013
Beeldvorming van donorkinderen over de donor: de invloed van de huidige leeftijd van het donorkind, de leeftijd waarop het donorkind te weten is gekomen dat donorconceptie heeft plaatsgevonden en de familiestructuur op de behoefte en reactie van het donorkind. 

Parenthood by donor conception, oktober 2013
Een vergelijkend onderzoek tussen wensouders die wel en die niet hun, met behulp van een donor verwekte, kind over zijn status willen informeren.

Families working it out: adolescents' views on communicating about donor-assisted conception, juni 2007
Dit artikel geeft inzicht in de visie van adolescenten over de vraag hoe ouders hun kinderen het beste kunnen vertellen dat zij met behulp van een donor verwekt zijn.

Nieuwe voortplantingstechnolgie

Geslachtscellen uit het lab, Centrum voor ethiek en gezondheid, juli 2017
Een ethische verkenning van in-vitrogametogense als nieuwe voortplantingstechnologie

donorverwantschap Fiom

Family Tree

Building a Family Tree: Donorconceived People, DNA tracing and Donor Anonymity, januari 2013
In het artikel wordt beschreven hoe donorkinderen antwoorden op hun vragen kunnen vinden door gebruik te maken van genealogie. En moet het gebruik maken van de genoemde middelen, waaronder de DNA testen, voor donorkinderen anders beoordeeld worden dan voor gewoon genealogisch onderzoek? 

Fiom KID-DNA boom illustratie