Medisch Centrum Bijdorp

Op 1 januari 2009 sloot Medisch Centrum (MC) Bijdorp haar deuren. De laatste jaren was er in de media veel publiciteit over misstanden bij MC Bijdorp. Het archief van MC Bijdorp blijkt ook ná 2004 onbetrouwbaar en onzorgvuldig te zijn. 

Het maximaal aantal donaties per donor werd niet bijgehouden en gegevens over inseminaties zijn onjuist of niet meer te achterhalen. Donorpaspoorten blijken niet te kloppen en uit recent DNA-onderzoek blijkt soms dat donorkinderen, die altijd dachten van dezelfde donor te zijn, toch verschillende donoren hebben. Door deze werkwijze is het recht op afstammingsgegevens ernstig geschonden.

De minister van VWS vindt het belangrijk dat de donorkinderen van MC Bijdorp alsnog de gelegenheid krijgen om kennis te nemen van hun afstamming. Hiertoe worden alle donorkinderen die in MC Blijdorp zijn verwekt, en de anonieme én bekende donoren die hier hebben gedoneerd, opgeroepen om zich in te schrijven in de Fiom KID-DNA Databank, zodat een match mogelijk wordt.

Hierdoor is het ook mogelijk om te zoeken naar matches met donorkinderen die niet weten naar welke kliniek hun moeder destijds is geweest. Tevens kunnen donoren van MC Bijdorp zo gematcht worden met donorkinderen waarvan de inseminatie in een andere kliniek heeft plaatsgevonden, maar waarvoor, zonder dat de donoren het wisten, wel zaad uit MC Bijdorp is gebruikt.

Gratis inschrijving

Donoren die gedoneerd hebben bij MC Bijdorp konden zich al gratis inschrijven in de Fiom KID-DNA Databank. Sinds april 2019 geldt deze kosteloze inschrijving ook voor donorkinderen verwekt in MC Bijdorp. Het maakt hierbij niet uit of je voor of na 2004 verwekt bent. Mocht je je voor april 2019 ingeschreven hebben dan kun je via dit formulier een restitutie van de inschrijfkosten aanvragen.

Lees veelgestelde vragen over dokter Karbaat