Medisch Centrum Bijdorp

Op 1 januari 2009 sloot Medisch Centrum (MC) Bijdorp haar deuren. De laatste jaren was er in de media veel publiciteit over misstanden bij MC Bijdorp. Het archief van MC Bijdorp blijkt ook ná 2004 onbetrouwbaar en onzorgvuldig te zijn. 

Het maximaal aantal donaties per donor werd niet bijgehouden en gegevens over inseminaties zijn onjuist of niet meer te achterhalen. Donorpaspoorten blijken niet te kloppen en uit recent DNA-onderzoek blijkt soms dat donorkinderen, die altijd dachten van dezelfde donor te zijn, toch verschillende donoren hebben. Door deze werkwijze is het recht op afstammingsgegevens ernstig geschonden.

Minister Schippers van VWS vindt het belangrijk dat de donorkinderen van MC Bijdorp alsnog de gelegenheid krijgen om kennis te nemen van hun afstamming. Hiertoe worden de donorkinderen die ná juni 2004 zijn verwekt, en de anonieme én bekende donoren die hier hebben gedoneerd, opgeroepen om zich in te schrijven in de Fiom KID-DNA Databank, zodat match mogelijk wordt.

Deze donorkinderen en donoren worden opgenomen in de reeds bestaande Fiom KID-DNA Databank. Hierdoor is het ook mogelijk om te zoeken naar matches met donorkinderen die niet weten naar welke kliniek hun moeder destijds is geweest. Tevens kunnen donoren van Bijdorp zo gematcht worden met donorkinderen waarvan de inseminatie in een andere kliniek heeft plaatsgevonden, maar waarvoor, zonder dat de donoren het wisten, wel zaad uit Bijdorp is gebruikt.

Tegemoetkoming bij inschrijving

Voor deze inschrijving stelde de minister een tegemoetkoming vast. Voor een donorkind van MC Bijdorp (die na juni 2004 is verwekt) vergoedt het ministerie €50,-. Dit betekent dat het donorkind zelf nog €200,- moet betalen. Voor donoren wordt deelname aan de Fiom KID-DNA Databank volledig vergoed door het ministerie. Soms is, om met zekerheid een match vast te stellen, het DNA van de moeder van het donorkind nodig, waarvoor apart moet worden betaald (€150,-).

Lees veelgestelde vragen over dokter Karbaat