Cijfers en feiten

Het aantal donorkinderen in Nederland is niet precies bekend. Naar schatting zijn tot 2004 ongeveer 40.000 donorkinderen geboren. Ook het aantal donoren is onbekend.

Aantal aanmeldingen en matches 

Sinds de oprichting van de Fiom KID-DNA Databank in 2010 hebben 698 donoren en 1650 donorkinderen zich aangemeld (t/m 31 oktober 2019). Inmiddels zijn 129 donoren gematcht met één of meerdere donorkinderen, 294 donorkinderen gematcht met hun donor en 208 donorkinderen gematcht met een virtueel donorprofiel. 512 donorkinderen zijn gematcht met één of meerdere donorkinderen. 

De KID-DNA Databank is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een databank waarin al bijna 2350 mensen staan ingeschreven. En nog altijd zorgt media-aandacht voor een stroom van nieuwe aanmeldingen, niet alleen van donorkinderen maar ook van donoren. De kans om gematcht te worden, blijft daarmee toenemen. 

Cijfers van Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting

Cijfers over het aantal behandelingen met donorzaad, donoreicellen en donorembryos vanaf 2004 zijn te vinden in de jaarverslagen van de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB). Ook staat hierin hoe vaak SDKB aanvragen heeft ontvangen om donorgegevens.