Cijfers en feiten

In 1948 vond de eerste behandeling met kunstmatige inseminatie met donorzaad in Nederland plaats. Het exacte aantal donoren en donorkinderen in Nederland is niet bekend. Precieze getallen ontbreken omdat gegevens van donorkinderen en donoren voor 2004 niet systematisch werden bijgehouden en er ook geen centraal register bestond. Naar schatting zijn tussen 1948 en 2004 ongeveer 40.000 donorkinderen geboren.  

Met het ingaan van de wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting in 2004 kwam er een centraal registratiesysteem met daarin afstammingsgegevens in geval van kunstmatige donorbevruchting. Vanaf dan zijn gegevens gestructureerd bijgehouden. Dit systeem wordt beheerd door de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB). Zelfinseminaties die plaatsvinden buiten een medische instelling en behandelingen in het buitenland vallen buiten de statistieken.

Hoeveel donorkinderen zijn er sinds 2004?

In het centraal register staan geen directe cijfers over geboortes van donorkinderen. Het register geeft wel informatie over het aantal behandelingen met donorzaad, donoreicellen en donorembryo’s. Alleen de behandelingen die leiden tot een zwangerschap worden geregistreerd. Gegevens vanaf 2004 zijn te vinden in de jaarverslagen van de SDKB en worden hier verkort weergegeven. Vanwege de registratietermijn van 24 weken, kunnen klinieken in 2021 nog gegevens over behandelingen van 2020 aanleveren. 

Spermadonatie 

In mei 2020 staan er in het centraal register in totaal 12479 registraties van behandelingen met donorzaadcellen opgenomen. 

Grafiek van aantal geregistreerde behandelingen met donorzaad

Eiceldonatie

Er zijn geen grote afwijkingen te zien in de behandelingen met donoreicellen. Het aantal behandelingen lijkt geleidelijk terug te lopen. Het totaal aantal geregistreerde behandelingen met donoreicellen is 811.

Grafiek van aantal geregistreerde behandelingen met donoreicellen

Embryodonatie

Het aantal geregistreerde behandelingen met donorembryo’s lijkt zich te hebben gestabiliseerd op ongeveer 30 per jaar. Het totaal aantal geregistreerde behandelingen met donorembryo’s is 228.

Grafiek van aantal geregistreerde behandelingen met donorembryos

 

Hoeveel donorkinderen gaan op zoek naar informatie? 

Via de SDKB

Donorkinderen en hun ouders kunnen verschillende soorten informatie van de donor opvragen. Dit is te verdelen in sociale en fysieke donorgegevens, medische donorgegevens en persoonsidentificerende donorgegevens. Onderstaande tabel geeft de verschillende type aanvragen van de afgelopen 5 jaar weer.  

Tabel aantal aanvragen donorconceptie

Begin 2021 bereiken de eerste donorkinderen die geboren zijn na invoering van de wet de leeftijd van 16 jaar. Op dat moment kunnen zij de persoonsidentificerende gegevens van de donor opvragen. We weten nog niet hoeveel donorkinderen interesse hebben in deze informatie en gebruik zullen maken van dit recht.  

Via de Fiom KID-DNA Databank

Voor 2004 was er geen verplichte registratie van behandelingen met kunstmatige inseminatie met donorzaad. Donoren die in die periode gedoneerd hebben en donorkinderen die destijds verwekt zijn kunnen door middel van de Fiom KID-DNA Databank op zoek naar verwanten. Sinds de oprichting van de Fiom KID-DNA Databank in 2010 hebben 835 donoren en 2.292 donorkinderen zich aangemeld (t/m 30 september 2021). De KID-DNA Databank is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een databank waarin al 3.127 mensen staan ingeschreven. Over de jaren heen is de Databank meer bekend geworden door onder andere berichtgeving in de media. Hierdoor werd voor geïnteresseerden duidelijk dat er voor hen nu ook een mogelijkheid bestaat elkaar eventueel te vinden. Steeds meer donorkinderen en donoren schrijven zich dan ook in. Hoe meer mensen er in de databank staan, hoe groter de kans op een match.  

Inmiddels zijn 210 donoren gematcht met één of meerdere donorkinderen, 564 donorkinderen gematcht met hun donor en 382 donorkinderen gematcht met een virtueel donorprofiel. 996 donorkinderen zijn gematcht met één of meerdere donorkinderen. 

In de grafieken hieronder zie je hoeveel procent van de donoren en donorkinderen die zijn ingeschreven in de Fiom KID-DNA Databank een match hebben.

Matches KID-DNA Databank september 2021

Grafieken percentage matches van donoren en donorkinderen in de Fiom KID-DNA Databank t/m 30 september 2021.

Via internationale DNA-databanken

Bovenstaande cijfers geven alleen het aantal donoren en donorkinderen weer dat op zoek is naar verwanten via de Fiom KID-DNA Databank. De groep donorkinderen die zoekt naar verwanten is echter groter omdat veel donorkinderen en steeds meer donoren gaan (ook) op zoek gaan naar verwanten via internationale DNA-databanken. Hiervan zijn geen cijfers bekend.