Cijfers en feiten

In 1948 vond de eerste behandeling met kunstmatige inseminatie met donorzaad in Nederland plaats. Het exact aantal donoren en donorkinderen in Nederland is echter niet bekend. Precieze getallen ontbreken omdat gegevens van donorkinderen en donoren voor 2004 niet systematisch werden bijgehouden en er ook geen centraal register bestond. Zelfinseminaties die plaatsvinden buiten de medische instellingen vallen nog steeds buiten de statistieken. Naar schatting zijn tussen 1948 en 2004 ongeveer 40.000 donorkinderen geboren.  

Met het ingaan van de wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting in 2004 kwam er een centraal registratiesysteem met daarin afstammingsgegevens in geval van kunstmatige donorbevruchting.  Vanaf dan worden gegevens gestructureerd bijgehouden. Dit systeem wordt beheerd door de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB).

Aantal donorkinderen

In het centraal register staan geen directe cijfers over geboortes van donorkinderen. Er wordt geregistreerd in de vorm van aantal behandelingen met donorzaad, donoreicellen en donorembryo’s vanaf 2004 zijn te vinden in de jaarverslagen van de SDKB. 

Spermadonatie 

Aantal behandelingen met donorzaad afgelopen 10 jaar

Aantal aanvragen voor donorgegevens

Bij anonieme donoren (Fiom KID-DNA Databank)

Sinds de oprichting van de Fiom KID-DNA Databank in 2010 hebben 734 donoren en 1788 donorkinderen zich aangemeld (t/m 30 april 2020). De KID-DNA Databank is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een databank waarin al 2522 mensen staan ingeschreven. Over de jaren heen is de databank meer bekend geworden door onder andere berichtgeving in de media. Hierdoor werd voor geïnteresseerden duidelijk dat er voor hen nu ook een mogelijkheid bestaat elkaar eventueel te vinden. Steeds meer donorkinderen en donoren schrijven zich dan ook in. Hoe meer mensen er in de databank staan, hoe groter de kans op een match.  

Inmiddels zijn 161 donoren gematcht met één of meerdere donorkinderen, 378 donorkinderen gematcht met hun donor en 286 donorkinderen gematcht met een virtueel donorprofiel. 674 donorkinderen zijn gematcht met één of meerdere donorkinderen. 

Bovenstaande cijfers geven alleen het aantal donoren en donorkinderen weer dat op zoek is naar verwanten via de Fiom KID-DNA Databank. Veel donorkinderen en steeds meer donoren gaan (ook) op zoek naar verwanten via internationale DNA-databanken. Hiervan zijn geen cijfers bekend.