KID-DNA

In Nederland worden met behulp van donoren al sinds 1948 kinderen verwekt. Dat gebeurde tot eind jaren 80 vooral onder geheimhouding omdat men dacht dat dit in het belang van het kind was en van de ouders, met name de vader.

Mede door de kennis die werd opgedaan over adoptie en geadopteerde kinderen, werd het uitgangpunt van geheimhouding steeds meer in twijfel getrokken. Vanaf 1990 werd het, in het belang van de donorkinderen, mogelijk om informatie over donoren vast te leggen. Het heeft vervolgens nog tot 2004 geduurd voordat de anonimiteit van donoren volledig werd afgeschaft (Wet donorgegegevens Kunstmatige bevruchting).

Standpunt Fiom bij afstammingsvragen

Gebaseerd op haar ervaring is Fiom van mening dat ieder kind recht heeft op zijn afstammingsgegevens. Gezien het feit dat afstammingsgegevens van donorkinderen van vóór 2004 niet (altijd) beschikbaar zijn, heeft Fiom samen met CWZ in Nijmegen een KID-DNA-databank ingericht. Via deze databank kunnen donoren en donorkinderen (onderling) op vrijwillige basis met elkaar in contact komen.

Meer weten?

Nieuws over KID-DNA

Regelmatig is er nieuws rondom KID-DNA. Een verzameling van dit nieuws kun je lezen op onze website.

Nieuws over de KID-DNA Databank

Nieuws over donorschap

KID-DNA