Wet- en regelgeving

Voogdij

Iemand moet 18 jaar of ouder zijn om voogdij te hebben over zijn of haar kind. Voor ouders jonger dan 18 jaar geldt dat de voogdij voor hun kind veelal bij hun eigen ouders is ondergebracht tot zij meerderjarig zijn.

Tienerouders van 16 of 17 jaar kunnen vervroegd meerjarig worden verklaard door een rechter. Als zij meerjarig zijn verklaard, kunnen zij de volledige voogdij over hun kind krijgen. Anders geldt dat wanneer de ouder 18 jaar wordt hij/zij de voogdij over het kind krijgt. Meer informatie is te vinden op Rijksoverheid.

Verlof van school/opleiding

Zwangerschapsverlof van school of opleiding is niet vanuit de wet geregeld. Een zwangere vrouw die nog naar school gaat heeft hier dus wettelijk gezien geen recht op. Het verlof dient met de onderwijsinstelling te worden afgesproken. De mogelijkheden en regelingen hiervoor zijn per onderwijsinstelling verschillend.

Jonge ouders hebben verder dezelfde rechten en plichten als alle andere ouders. Lees hier meer praktische en juridische informatie. 

Ministerie en beleid