Publicaties

Fiom-publicaties over jong ouderschap: 

Voor studenten is het vaak lastig het ouderschap te combineren met een opleiding. Hierdoor vallen zij vaker uit dan leeftijdsgenoten zonder kind. Gepaste ondersteuning vanuit school is nodig. Fiom heeft hiertoe de richtlijn preventie schooluitval zwangere studenten en studerende ouders voor mbo-opleidingen ontwikkeld. De richtlijn biedt praktische handvatten om zwangere studenten en jonge ouders op passende wijze te ondersteunen zodat uitval kan worden voorkomen. 

Zwanger

Om jonge ouders te helpen, heeft Fiom de brochure ‘Jong en een kind’ (PDF, 2015) uitgebracht. Hierin is actuele praktische informatie te vinden over gezag en erkenning, financiële regelingen en de rechten en plichten van jonge ouders. Ook wordt ingegaan op de onderwerpen huisvesting, opleiding en kinderopvang.

Download gratis

brochure jong en een kind

Jaarlijks krijgen zo'n 1.500 tienermeisjes een kind. Bijna 80 procent is achttien of negentien jaar. Jongeren op het mbo vormen de grootste risicogroep voor ongeplande zwangerschap. Daarom is deze folder met informatie over het voorkomen van zwangerschap en schooluitval op het mbo ontwikkeld, speciaal voor mbo-docenten. 

Deze folder is een gecombineerd aanbod van Rutgers, Soa Aids Nederland en Fiom. 

Bekijk de folder

folder-zwangerschap-en-schooluitval-mbo

Fiom heeft een bijdrage geleverd aan het in maart verschenen boek 'Meisjes in zorg' (2015). Het handboek Meisjes in zorg gaat in op de ontwikkeling, signalering, preventie en interventie van veelvoorkomende problemen bij meisjes. Doel van het boek is om de hulpverlening aan meisjes te verbeteren en hun kansen in de maatschappij te vergroten.