Seks onder je 25e

Onderwerp

Samenvatting Seks onder je 25e.

Uitgave: 2012

Samenvatting

Dit naslagwerk heeft betrekking op de seksuele gezondheid van Nederlandse jongeren onder de 25e. Feiten en cijfers over bijvoorbeeld de achtergrond van de jongeren, hun seksuele geaardheid (en gevoelens daarover) en de invloed van hun omgeving komen hierin aan bod. Dit document geeft een goed beeld van jongeren en seksualiteit en is een grote bron aan informatie.

Conclusie

Op verschillende punten gaat het goed met de seksuele gezondheid van jongeren in Nederland. Het beschermingsgedrag ten aanzien van zwangerschap is hoog in vergelijking met andere landen. Ook laten jongeren zich vaker testen op seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s) in vergelijking met 2005. Grensoverschrijdend gedrag vindt echter nog vaak plaats. Daarnaast is de eerste seksuele ervaring van jongeren niet altijd positief.

Opdrachtgever

Soa Aids Nederland en Rutgers.