Onderzoeken jong ouderschap

Jong ouderschap of tienerouderschap is regelmatig onderwerp van onderzoek. De onderzoeken gaan veelal over verschillende thema's die te maken hebben met tienerouders of jonge ouders. Hieronder zijn per thema diverse onderzoeken weergegeven.

Cultuur

Kind van twee werelden (Wijsen en van Lee, 2006)

Keuze of cultuur? (Daal, El Hajri en Krijnenburg, 2010)

vondeling

 

Gezondheid

Gezondheidsstatistiek (CBS, 2003)

Zwanger

Jonge vaders

Jonge vaders (Rutgers Nisso Groep, 2010)

Transitie naar vaderschap (Quiton en Pollock, 2002, Engels)

tienervader

Kenmerken tienerouders

Gebrek aan regie (Berlo, Wijsen en Vanwesenbeek, 2005)
Niet gepland, toch gewenst (Louwerse, 2009)
Kenmerken van tienermoeders en indicaties voor therapie (Peters en Fliers, 2010)
Eervol jong moederschap (Keinemans, 2011)
Jonge moeders en profile (gemeente Den Haag, 2013)
In één klap volwassen (Cense en Dalmijn, 2016)
Gewoon gezellig met zo'n buik (Van Lisdonk, Dalmijn & Cense, 2016)

Tienermoeder met kind

peutervoetjes

Ouderschap en opvoeding

Ouderschapsgroei van beginnende ouders (Hoek, 2010)

onbekenden op straat

School, werk en inkomen

Jonge moeders toeleiding naar school en werk (JSO, 2007)
De inkomenssituatie van alleenstaande ouders (Brakel en Lok, 2009)
Zonder diploma (ROA, 2009)

baby nieuws vondeling vondelingenkamer