Cijfers en feiten

In 2015 kregen 1574 tienermeiden een kind: 3,2 op de duizend meiden onder de twintig jaar. Dit is minder dan in 2014, toen het nog 3,7 op de duizend was. Gekeken naar nieuwe tienermoeders per jaar is er een dalende lijn te zien. In totaal waren er op 1 januari 2016 in Nederland 2214 moeders jonger dan 20 jaar. In januari 2015 waren dat er 2579 en in januari 2014 waren dat er 2429. Dit aantal in 2015 is hoger, omdat hier ook tienermoeders bij zitten die al voor 2015 zijn bevallen. Wereldwijd gezien heeft Nederland één van de laagste geboortecijfers onder tieners.

Culturele achtergrond speelt een rol bij geboortecijfer jonge moeders

Als gekeken wordt naar de culturele achtergrond van de jonge moeders, valt op dat onder meiden met een Antilliaanse en Surinaamse achtergrond het geboortecijfer erg hoog is. Het aantal tienermoeders onder meisjes van Turkse en Marokkaanse afkomst was eerst ook nog relatief hoog (in 2005) maar is de afgelopen jaren gedaald. Het aantal tienermoeders van Turkse en Marokkaanse afkomst is nu vergelijkbaar met het aantal tienermoeders onder autochtone meisjes. Op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) staat meer informatie over deze cijfers en de culturele achtergrond van tienerouders.

Meer informatie over jonge moeders (per regio):

  • Op de jeugdmonitor (van het CBS) staat het aantal jonge moeders in Nederland in de afgelopen jaren weergegeven
  • Het aantal jonge moeders per gemeente is zichtbaar via Local Focus (cijfers over 2015)
  • Factsheet tienerzwangerschappen in Nederland (Rutgers, 2014)
  • ‘Kinderen in tel’ is een werkgroep van het Kinderrechtencollectief. Elk jaar brengen zij een publicatie uit. De meest recente publicatie is het databoek van 2014. Vanaf pagina 86 staat een artikel over het thema jonge moeders.
  • Samenvatting 'Seks onder je 25e' (Rutgers, 2017)
  • De website Waarstaatjegemeente.nl, geeft van iedere Nederlandse gemeente de cijfers en statistieken weer van verschillende maatschappelijke thema’s, waaronder tienermoeders.