Tienerzwangerschap bij meiden met een lichte verstandelijke beperking

Onderwerp

Tienerzwangerschap bij meiden met een lichte verstandelijke beperking

Samenvatting

In Nederland komt tienerzwangerschap relatief vaak voor bij laagopgeleide meiden. Tot deze groep worden ook meiden met een lichte verstandelijke beperking (LVB) gerekend. Wij onderzochten de aanloop naar en ervaring met tienerzwangerschap bij meiden met een LVB met als doel het verbeterenvan preventie van ongeplande tienerzwangerschap. In een kwalitatief onderzoek zijn factoren geïdentificeerd die bijdragen aan het ontstaan van een ongeplande zwangerschap bij meiden met een LVB en is gekeken naar de samenhang tussen deze factoren. In totaal zijn 18 meiden met een LVB geïnterviewd die voor hun 20e jaar zwanger zijn geweest. Uit het onderzoek komt een aantal belangrijke risicofactoren naar voren. Zo spelen een (latente) kinderwens,eenlagerisico-inschatting, ontbrekendekennis, weinig steunvan ouders, afhankelijkheid van mannen en niet passende voorlichting over veilige seks een rol bij het ontstaan van een zwangerschap bij meiden met een LVB. Vooral de combinatie van een (latente) kinderwens en het gebrek aan regie versterken elkaar in het niet of incorrect gebruiken van anticonceptie. Vanuit deze nieuwe inzichten zijn aanbevelingen geformuleerd voor het verbeteren van de preventie van ongeplande zwangerschap bij meiden met een LVB.

Auteur

Dalmijn (Fiom) & van Lisdonk (Rutgers)

Opdrachtgever

Tijdschrift Jeugdgezondheidszorg