Tienerzwangerschap en tienerouderschap in Nederland

Samenvatting

Nederland kent internationaal gezien relatief weinig tienerzwangerschappen. Toch komt tienerzwangerschap nog vaak voor bij een aantal specifieke risicogroepen in Nederland. De huidige preventie en seksuele voorlichtingsprogramma’s sluiten niet goed aan op deze groepen. Dit artikel geeft een overzicht van de nieuwste inzichten op het gebied van risicofactoren voor tienerzwangerschap bij kwetsbare groepen meiden in Nederland. Hierbij wordt apart gekeken naar meiden met een licht verstandelijke beperking. De nieuwe inzichten worden vertaald naar concrete verbeterpunten voor beleid en praktijk als het gaat om voorlichting en preventie van tienerzwangerschap bij deze risicogroepen.

Auteur

E.W. Dalmijn (Fiom)

Opdrachtgever

Jeugdbeleid