Landelijke gezondheidsbeleid

Onderwerp

Landelijke gezondheidsbeleid.

Uitgave: 2011

Samenvatting

De Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 van het RIVM laat zien dat het goed gaat met de gezondheid in Nederland, maar dat er ook verbeterpunten zijn. De vijf speerpunten uit de preventienota van 2006 (de vorige versie van de landelijke nota gezondheidsbeleid) blijven onverminderd van kracht. Deze speerpunten zijn: overgewicht, diabetes, depressie, roken en schadelijk alcoholgebruik. Het kabinet legt daarbij het accent op bewegen. Bewegen is goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid en is verbonden met de andere speerpunten. ‘Bewegen’ is tevens de schakel tussen het gezondheidsbeleid en de ambitie Vitaal Nederland als onderdeel van het Olympisch Plan 2028.

Conclusie/resultaat

De landelijke nota gezondheidsbeleid is uitgewerkt in drie thema’s:

  • Vertrouwen in gezondheidsbescherming.
  • Zorg en sport dichtbij in de buurt.
  • Zelf beslissen over leefstijl.

Het kabinet staat voor eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van de bevolking. Dat geldt ook voor gezondheid. Dit betekent dat niet de overheid, maar de burgers in eerste instantie zelf aan zet zijn. Betrokkenheid van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, het onderwijs en zorgverleners is daarbij belangrijk. Indien een bijdrage van de overheid noodzakelijk is, zijn de gemeenten in veel gevallen als eerste aan zet.

Auteur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Opdrachtgever

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.