Kamervragen over opvang jonge moeders

Onderwerp

Kamervragen over opvang jonge moeders.

Samenvatting

De kamerleden Van der Staaij en Dik-Faber stellen de staatssecretaris vragen over het stopzetten van de financiering van Siriz.

Conclusie/resultaat

Staatssecretaris Van Rijn verwijst naar de transitie Jeugdzorg en de financiering vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Centrumgemeenten worden daardoor verantwoordelijk voor de opvang van jonge moeders.

Auteur

Drs. M.J. van Rijn. 

Opdrachtgever

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.