Jong ouderschap

Per jaar worden ongeveer 2200 meisjes onder de 20 jaar moeder. Zij staan voor een dubbele taak:

  • Als adolescent zijn ze nog volop in ontwikkeling.
  • Zij moeten voor hun kind zorgen en daarbij optreden als volwassene.

Het aantal jonge moeders in Nederland blijft dalen. Ook in vergelijking met de rest van de wereld heeft Nederland de minste jonge moeders. Tegelijkertijd blijkt uit de praktijk dat de problematiek complexer wordt.De meeste jonge moeders zijn goed in staat met hun zwangerschap en ouderschap om te gaan. Sommige jonge moeders komen echter uit multi-problem situaties. Zij zijn een hoogrisicogroep voor maatschappelijke uitval.

Waar jonge moeder staat kan ook jonge vader gelezen worden. Echter, in de praktijk zijn de jonge vaders minder vaak in beeld dan de moeders.

Wanneer spreek je van een jonge moeder? 

In veel gemeentelijke statistieken wordt uitgegaan van: "Een jonge moeder is een meisje dat voor haar 20e haar eerste kind heeft gekregen". Fiom en andere hulpverleningsinstellingen hanteren in de praktijk een andere grens: "Kwetsbare jonge moeders tot en met 23 jaar". Het gaat dan om jonge vrouwen die gezien hun ontwikkeling, achtergrond en/of problematiek veel overeenkomsten hebben met jonge moeders. Jonge (aanstaande) moeders kunnen terecht op onze website Tienermoeders.nl

Standpunt Fiom bij jong ouderschap

In 2013 waren er 2688 jonge moeders in Nederland en is hiermee een van de landen in Europa met de minste jonge moeders. Het lage aantal jonge moeders is te danken aan het jarenlange overheidsbeleid op het gebied van voorlichting en preventie van ongewenste zwangerschappen. Daarnaast is er aanhoudende aandacht voor de verbetering van de positie van jonge moeders.

Deze doelgroep dient momenteel begeleid te worden door generalisten in de wijk. Niet iedere hulpverlener komt echter geregeld een jonge (aanstaande) moeder tegen in zijn of haar praktijk.

Fiom ziet het als haar taak om haar expertise over te dragen aan deze professionals en zal deze expertise blijven (door)ontwikkelen, zodat deze afgestemd blijft op ontwikkelingen in de maatschappij en de behoefte van professionals.

Daarnaast zal in 2015 een landelijk netwerk van professionals die werken met jonge (aanstaande) moeders worden opgezet en expertbijeenkomsten worden georganiseerd.

Fiom wil op deze manier de toegangspoort vormen op gebied van jong zwangerschap en jong ouderschap. Zowel voor professionals als voor (aanstaande) jonge ouders.

In 2014 heeft Fiom extra projectsubsidie ontvangen voor de periode van drie jaar voor de onderdelen ongewenste zwangerschap en jong ouderschap. In dit kader is samen met Movisie een programma opgesteld. 

Pagina's op dit niveau: