Jong ouderschap

Per jaar worden ongeveer 2200 meisjes onder de 20 jaar moeder. Zij staan voor een dubbele taak:

  • Als adolescent zijn ze nog volop in ontwikkeling.
  • Zij moeten voor hun kind zorgen en daarbij optreden als volwassene.

Het aantal jonge moeders in Nederland blijft dalen. Ook in vergelijking met de rest van de wereld heeft Nederland de minste jonge moeders. Tegelijkertijd blijkt uit de praktijk dat de problematiek complexer wordt.De meeste jonge moeders zijn goed in staat met hun zwangerschap en ouderschap om te gaan. Sommige jonge moeders komen echter uit multi-problem situaties. Zij zijn een hoogrisicogroep voor maatschappelijke uitval.

Waar jonge moeder staat kan ook jonge vader gelezen worden. Echter, in de praktijk zijn de jonge vaders minder vaak in beeld dan de moeders.

Wanneer spreek je van een jonge moeder? 

In veel gemeentelijke statistieken wordt uitgegaan van: "Een jonge moeder is een meisje dat voor haar 20e haar eerste kind heeft gekregen". Fiom en andere hulpverleningsinstellingen hanteren in de praktijk een andere grens: "Kwetsbare jonge moeders tot en met 23 jaar". Het gaat dan om jonge vrouwen die gezien hun ontwikkeling, achtergrond en/of problematiek veel overeenkomsten hebben met jonge moeders. Jonge (aanstaande) moeders kunnen terecht op onze website Tienermoeders.nl

Standpunt Fiom bij jong ouderschap

Nederland is een van de landen in Europa met de minste jonge moeders. Het lage aantal jonge moeders is te danken aan het jarenlange overheidsbeleid op het gebied van voorlichting en preventie van ongewenste zwangerschappen. Daarnaast is er de aanhoudende aandacht voor de verbetering van de positie van jonge moeders. Zo is het protocol ‘Preventie Schooluitval Zwangere Leerlingen en Jonge moeders’ ontwikkeld (Fiom en RadarAdvies, 2010). Met behulp van dit protocol kunnen scholen en zorgpartners afspraken maken om schooluitval van zwangere tieners tegen te gaan.
Fiom wil een landelijk dekkend netwerk organiseren van gekwalificeerde hulpverleners. Fiom adviseert gemeenten die hun ondersteuningsaanbod voor jong zwangeren en jonge moeders op orde willen brengen. In 2013 waren er 2688 jonge moeders in Nederland. Het is van belang dat professionals aandacht blijven houden voor de specifieke vragen van jonge moeders en hun kinderen. Fiom biedt in dat kader o.a. expertiseoverdracht aan professionals.

Pagina's op dit niveau:

Suggesties?
Hoe kan deze site beter?