Van wie stam ik af?

Mensen schrijven zich in bij een DNA-databank, omdat ze op zoek zijn naar informatie over hun afkomst, over hun verwanten en met verwanten gematcht willen worden. Daarnaast kun je op zoek zijn naar informatie over gezondheid en sociale en fysieke kenmerken.

Donorkinderen en donoren

Bij anonieme spermadonatie kun je met DNA zoeken naar de donor of verwante donorkind(eren). Op deze manier kun je in contact komen met de donor, eventuele halfbroers en halfzussen of andere biologische verwanten. 

Meer info donorkinderen en donoren

Geadopteerden

Soms is het voor geadopteerden niet mogelijk om via de normale kanalen (anders dan DNA-onderzoek) je biologische ouder(s) terug te vinden, bijvoorbeeld als je vondeling bent of bij onvolledige adoptiedossiers. Zoeken via DNA kan dan een oplossing zijn. 

Meer info voor geadopteerden

Begeleiding bij je zoekactie via DNA-onderzoek

Wil je dat Fiom meedenkt bij een vraag, neem dan contact met ons op. Daarnaast kan een Fiom-hulpverlener met jou meekijken welke ondersteuning nodig is en je doorverwijzen. 

Meer informatie over begeleiding