Wat is DNA?

DNA is de drager van erfelijke informatie. Dit wordt opgeslagen in je genen. Bij een bevruchting krijgt elk mens precies de helft van het DNA van de vader en de helft van de moeder. Ieder mens heeft bepaalde stukjes DNA die deze persoon uniek maken. DNA is een soort unieke genetische vingerafdruk.   

Bij het bepalen of je familie van elkaar bent, speelt dit unieke DNA een grote rol. Belangrijk hierbij is dat er voldoende genetisch vergelijkingsmateriaal is. Hoe meer vergelijkingsmateriaal er is, hoe betrouwbaarder de overeenkomst. Je DNA kun je onder andere verkrijgen door het afnemen van bloed of wangslijm. Tegenwoordig wordt DNA vooral verkregen uit het wangslijm of via spuug. 

Meer informatie over DNA-terminologie en informatie over stamboomonderzoek als aanvulling op DNA-onderzoek.

Meer uitleg over wat DNA is vind je ook op de website van Centrum voor familiegeschiedenis.

Lees verder over DNA-terminologie

DNA-streng-zoeken-internationale-dna-databanken-uitleg-Fiom