Onderzoeken

Onderzoeken op het gebied van draagmoederschap: 

Lopend onderzoek

Een samenwerkingsverband van kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties gaat richtlijnen ontwikkelen voor de begeleiding bij draagmoederschap met eiceldonatie. Hiervoor worden bij nieuwe gezinnen de behoeften in kaart gebracht. Het consortium ontving subsidie voor dit onderzoek vanuit de Nationale Wetenschapsagenda. De looptijd van het project is 8 jaar.
Hoe helpen we nieuwe gezinnen tot bloei komen? - Universiteit van Amsterdam (uva.nl)