Commercieel draagmoederschap in het buitenland

Wensouders gaan soms naar het buitenland om via een draagmoeder een kind te krijgen. In landen zoals India, Oekraïne en enkele staten in de VS is commercieel draagmoederschap toegestaan. Sommige landen, bijvoorbeeld Oekraïne, erkennen de wensouders direct als juridische ouders. Dit is in strijd met de Nederlandse wet. Daar staat in dat de moeder uit wie het kind geboren is, de juridische moeder is. Als de wensouder daarna bij de ambassade een Nederlands paspoort aanvraagt voor het kind, wordt deze aanvraag afgewezen. Het kind kan dan dus niet naar Nederland reizen.
 

Wetgeving

In de media wordt regelmatig aandacht besteed aan commercieel draagmoederschap in India. In India is er nog geen wetgeving over draagmoederschap. Er is wel een wetsvoorstel ingediend, genaamd Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill, maar deze is nog niet in werking getreden. 
Inmiddels is door de Indiase autoriteiten een bericht gestuurd aan alle consulaten, waarin richtlijnen worden gegeven. India verlangt onder meer een verklaring van de overheid van het land van de wensouders. In die verklaring moet staan dat het kind de nationaliteit zal krijgen van dat land. Of tenminste toestemming heeft om Nederland binnen te komen. De Nederlandse ambassade geeft zo'n verklaring niet, omdat er naar Nederlands recht geen familierechtelijke betrekkingen tussen de wensouders en het kind bestaan.

India, Nepal, Thailand, Mexico en Cambodja hebben inmiddels maatregelen ingevoerd die buitenlanders ervan moeten weerhouden inwoners van deze landen in te huren als draagmoeders.