Commercieel draagmoederschap in het buitenland

Wensouders gaan soms naar het buitenland om via een draagmoeder een kind te krijgen. In landen als Cyprus, Oekraïne en enkele staten in de VS is commercieel draagmoederschap toegestaan. Sommige landen erkennen de wensouders direct als juridische ouders en plaatsen hun namen op de geboorteakte. Dit is in strijd met de Nederlandse wet. Daarin staat dat de moeder uit wie het kind geboren is, de juridische moeder is. Als de wensouder daarna bij de ambassade een Nederlands paspoort aanvraagt voor het kind, wordt deze aanvraag afgewezen. Het kind kan dan dus niet mee naar Nederland reizen.

Wetgeving

In de media werd in de afgelopen jaren regelmatig aandacht besteed aan commercieel draagmoederschap in India. In India bestond er lange tijd geen wetgeving voor draagmoederschap, wat leidde tot een toestroom aan buitenlandse wensouders.

India, Nepal, Thailand, Mexico en Cambodja hebben, om dit tegen te gaan, maatregelen ingevoerd die buitenlanders ervan moeten weerhouden inwoners van deze landen in te huren als draagmoeder.

In India zijn in 2020 drie wetten aangenomen, ter bescherming van de reproductieve rechten van vrouwen. Een daarvan is de Surrogacy Regulation Bill, 2020, waarmee draagmoederschap in India wordt gereguleerd en commercieel draagmoederschap verboden. Ideëel draagmoederschap is alleen nog toegestaan voor Indiase wensouders.