Draagmoederschap

Een draagmoeder is een vrouw die zwanger is voor een ander: de wensouder(s). De draagmoeder staat het kind na de geboorte af aan de wensouders.

Vormen van draagmoederschap

Draagmoederschap kent verschillende vormen: hoogtechnologisch en laagtechnologisch draagmoederschap.

Laagtechnologisch draagmoederschap

Bij laagtechnologisch draagmoederschap wordt de eicel van de draagmoeder bevrucht door het sperma van de wensvader of van een donor. De draagmoeder is genetisch verwant aan het kind. Door zelfinseminatie kunnen de betrokkenen de bevruchting in principe zelf regelen. De wensvader levert in veel gevallen het zaad. Als de wensvader niet vruchtbaar is, kan donorsperma worden gebruikt.

Hoogtechnologisch draagmoederschap

Bij hoogtechnologisch draagmoederschap wordt bij de draagmoeder een embryo ingebracht dat ontstaan is door een reageerbuisbevruchting ofwel IVF-behandeling (In vitro fertilisatie). Het embryo kan ontstaan zijn uit een eicel en/of zaadcel van de wensouders. Er kan ook sprake zijn van donatie van een embryo. De draagmoeder is in alle gevallen niet de genetische moeder van het kind.

Regelgeving rondom draagmoederschap

In Nederland zijn duidelijke regels rond draagmoederschap en zaadcel- en eiceldonatie. Gebruik van anonieme donoren bij behandeling in de klinieken is niet mogelijk. Hoogtechnologisch draagmoederschap is in Nederland alleen mogelijk als beide wensouders de zaad- en eicel leveren. Het kind is daarbij dus genetisch verwant aan beide wensouders en niet aan de draagmoeder. Draagmoederschap in Nederland is alleen toegestaan op ideële basis; commercieel draagmoederschap is verboden.

Hoogtechnologisch draagmoederschap wordt in Nederland op dit moment alleen uitgevoerd in het VUmc. Zij zijn hierin gespecialiseerd en bieden uitgebreide medische en psychosociale begeleiding aan wensouders en draagouders. Behandeling gebeurt op medische indicatie en onder strikte voorwaarden.

Draagmoederschap in het buitenland

Per land verschilt de wet- en regelgeving met betrekking tot draagmoederschap en gametendonatie. Laat je goed informeren door een jurist of advocaat mocht je draagmoederschap in het buitenland overwegen.
Fiom heeft een duidelijke stellingname en visie over draagmoederschap in het buitenland met anonieme donoren.

Meer weten?

Nieuws over draagmoederschap

Regelmatig is er nieuws rondom draagmoederschap. Een verzameling van dit nieuws kun je lezen op onze website.

Nieuws over draagmoederschap

zwanger