Proefschrift: Niet-westerse vrouwen melden zich later bij de verloskundige

Onderwerp

Proefschrift: Niet-westerse vrouwen melden zich later bij de verloskundige

Uitgave: april 2017

Samenvatting

Uit het onderzoek blijkt dat eerste en tweede generatie niet-westerse vrouwen minder gebruik maken van verloskundige zorg dan Nederlandse vrouwen. Dit is te verklaren uit sociaal-culturele factoren, zoals geen partner of een eerste generatie allochtone partner. Bij de eerste generatie spelen ook sociaaleconomische factoren een rol, zoals een laag gemiddeld netto huishoudinkomen. Dit onderzoek vormt een onderdeel van de bekende Deliver-studie van  de AVAG. Het onderzoek is verricht onder zwangere vrouwen afkomstig uit de vier grootste niet-westerse allochtone groepen in Nederland, namelijk zwangeren van Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse herkomst.

Auteur

Agaath Boerleider