LATAR 2019 De Landelijke Afstand Ter Adoptie Registratie

Onderwerp

Resultaten van onderzoek door Fiom naar afstand ter adoptie in Nederland in 2019.

Samenvatting

In dit rapport presenteert Fiom de resultaten van onderzoek naar de omstandigheden en motieven van ouders die in 2019 overwogen of besloten hebben om hun kind af te staan ter adoptie. In de LATAR 2019 staan de nieuwste gegevens en ontwikkelingen. Deze data geven aanleiding tot verdiepend onderzoek en leveren gesprekspunten voor de samenwerkingspartners rond voornemens tot afstand.

Conclusie/resultaat

In 2019 overwegen 63 vrouwen in Nederland hun kind af te staan ter adoptie. Ongeveer 1 op de 3 vrouwen kiest daadwerkelijk voor afstand ter adoptie (31.7%). Veel vrouwen met een voornemen tot afstand ontdekken de zwangerschap laat. Uit de LATAR 2019 blijkt dat bijna de helft van de vrouwen de zwangerschap ontdekt bij 30 weken of meer (49.2%). Een aanbeveling in het rapport is om de ervaringen met de huidige werkwijze van het Afstandsprotocol te evalueren, met specifieke aandacht voor de begeleiding bij late ontdekking zwangerschap en bij minderjarige moeders.

Een andere conclusie is dat de LATAR geen kennis biedt over hoe ouder(s) met een voornemen tot afstand de begeleiding hebben beleefd. De informatie in de LATAR is afkomstig van de instanties die de ouder(s) begeleid hebben en niet van de betrokkenen zelf. Aanbeveling is om onderzoek te doen naar de beleving van vrouwen en mannen met een voornemen tot afstand.

Auteurs

Astrid Werdmuller (Fiom, 's-Hertogenbosch)
Sophie Bolt (Fiom, ’s-Hertogenbosch)
Annick van Brouwershaven (Fiom, 's-Hertogenbosch)