LATAR 2018 De Landelijke Afstand Ter Adoptie Registratie

Onderwerp

Resultaten van onderzoek door Fiom naar afstand ter adoptie in Nederland in 2018.

Samenvatting

In dit rapport presenteert Fiom de resultaten van onderzoek naar de omstandigheden en motieven van vrouwen die in 2018 overwogen of besloten hebben om hun kind af te staan ter adoptie. De LATAR levert cijfers en feiten aan die aanleiding kunnen geven tot verdiepend onderzoek of brengt situaties die om politieke aandacht vragen aan het licht. Daarnaast wordt de informatie uit de LATAR door diverse samenwerkingspartners gevonden en gebruikt. 

Conclusie/resultaat

Wat elk jaar weer opvalt is het grote aantal vrouwen dat de zwangerschap laat ontdekt. In 2018 ontdekken 22 vrouwen met een voornemen tot afstand de zwangerschap als ze 30 weken of meer zwanger zijn (38.6%,) en 5 vrouwen pas vlak voor of tijdens de bevalling (8.8%). Vanuit de ervaring van hulpverleners weten we dat deze vrouwen vaak worstelen met onbegrip en oordelen vanuit de omgeving. De informatie over het laat ontdekken van de zwangerschap is de aanleiding voor het opzetten van een kennisdossier met documentatie en ervaringsverhalen over dit onderwerp. Een late ontdekking van de zwangerschap kan een reden zijn om afstand te overwegen, tegelijk leidt het lang niet altijd tot die keuze. Van de 22 vrouwen in 2018 die de zwangerschap ontdekken als ze al 30 weken of meer zwanger zijn en afstand overwegen, doen er 9 afstand ter adoptie (40.9%).

Uit eerder onderzoek naar afstandsmoeders blijkt dat veel afstandsmoeders kindgerichte motieven hebben om afstand te doen. In de LATAR 2015-2017 kwam dit motief slechts drie keer naar voren. Dit viel toen al op en er stond als opmerking bij dat dit afweek van eerder onderzoek. In 2018 zijn de mogelijk omstandigheden en motieven veel uitgebreider opgehaald en de bevindingen van LATAR 2018 bevestigen het beeld uit 2011: de hulpverleners geven aan dat 4 op de 5 vrouwen die hun kind afstaan (81%) denken dat het kind een beter leven heeft bij adoptieouders.

Auteurs

Astrid Werdmuller (Fiom, 's Hertogenbosch)
Sophie Bolt (Fiom, ’s Hertogenbosch)