Beklemd in de scharnieren van de tijd

Onderwerp

Beklemd in de scharnieren van de tijd.
Beleid, praktijk en ervaringen van afstand ter adoptie door niet-gehuwde moeders in Nederland tussen 1956 en 1984. (gehele rapport)
Beklemd in de scharnieren van de tijd (samenvatting)

Uitgave: mei 2017

Samenvatting

De onderzoeksvraag die aan dit rapport ten grondslag ligt, betreft ‘de aard van de problematiek van (ongehuwde) vrouwen die in de periode 1956-1980 al dan niet onder (maatschappelijke of religieuze) druk afstand deden van hun kind’. Wat zijn de ervaringen van deze vrouwen en kan een schatting worden gemaakt van het aantal vrouwen in deze periode afstand deden van hun kind?

Auteurs

Nynke van den Boomen, Jacques Dane, Yuliya Hilevych, Joost Hoedemaeckers, Evelien Walhout, Jan Kok

Uitgever

Radboud Universiteit - Radboud group for historical demography and family history