Afstand ter adoptie in de ons omringende landen

Onderwerp

Afstand ter adoptie en vondelingen in de ons omringende landen.

Samenvatting

Fiom heeft een inventariserend onderzoek gedaan naar het beleid rondom afstand ter adoptie in de ons omringende landen. Ook de stand van zaken rond anoniem bevallen en vondelingen is daarin meegenomen. Het inventariserend onderzoek laat zien hoe Frankrijk, Vlaams-België, Duitsland en Engeland hun beleid rondom afstand ter adoptie hebben geregeld. De analyse geeft een uitgebreid beeld van beleid en praktijk in de ons omringende landen.

Een aantal zaken uit de inventarisatie zijn opvallend te noemen. Zo wordt in ons buurland België de baby bij een voornemen tot afstand ter adoptie vaak meteen na de geboorte bij de aspirant-adoptieouders geplaatst. Ook in Duitsland en Engeland is hier sprake van, zij het in mindere mate. In Nederland is dat niet het geval. Hier gaat het kind in principe na de geboorte eerst voor een periode van drie maanden naar een gastgezin. De huidige procedure wordt momenteel in ons land door de betrokken instanties onder de loep genomen.  

Ook de verschillen tussen Frankrijk en de andere landen zijn groot te noemen. ‘Frankrijk kent hele andere opvattingen op het gebied van adoptie. Zo bestaat daar de overtuiging dat sociale banden sterker zijn dan bloedbanden’, aldus Werdmuller. ‘Het niet kennen van de familiebanden levert volgens de gangbare opvatting geen schade op aan kinderen. Je kunt er dan ook in ieder ziekenhuis anoniem of onder pseudoniem bevallen.’ 

In deze tabel kun je in één oogopslag duidelijk zien hoe de landen overeenkomen maar ook waarin ze van elkaar verschillen. Ter informatie is ook Nederland in deze tabel opgenomen. Wil je meer weten? Kijk dan naar de informatie over de verschillende landen: Frankrijk, Vlaams- België, Duitsland en Engeland.

Meer informatie over de Nederlandse situatie

Auteur

Het onderzoek is uitgevoerd door Judith IJzereef, studente Universiteit Utrecht (master Arbeid, Zorg en Participatie), in samenwerking met Fiom onder begeleiding van Astrid Werdmuller.