Afstand ter adoptie in Nederland

Onderwerp

Afstand ter adoptie in Nederland

Samenvatting

58 van de 74 vrouwen die zich in 2015 meldden met een voornemen tot afstand ter adoptie maakten na drie maanden bedenktijd een andere keuze. Zij gingen zelf voor hun kind zorgen of kozen voor perspectiefbiedende pleegzorg.

Het beeld dat het vooral jonge meisjes betreft die kiezen voor het voornemen tot afstand ter adoptie klopt niet met de werkelijkheid. Sinds een aantal jaar is het meisjes onder de 18 jaar zelfs niet meer toegestaan te kiezen voor afstand ter adoptie. Geloof speelt nauwelijks een rol bij het afstand doen van je kind.

In 2015 beschouwden zestien vrouwen afstand ter adoptie als de beste keuze voor henzelf en voor hun kind. Hun omstandigheden en motieven zijn niet samen te vatten, iedere situatie is weer anders en uniek. Ze hebben één overeenkomst: ze zagen adoptie als de beste kans voor hun kind op een goed leven.

Auteur

Astrid Werdmuller (Fiom, 's Hertogenbosch)

Uitgave

Tijdschrift Jeugdbeleid, maart 2017