Cijfers en feiten

Sinds de adoptiewet in 1956 hebben tussen de 15.000 en 20.000 vrouwen in Nederland hun kind afgestaan ter adoptie. Het precieze aantal is niet vast te stellen omdat dit niet eenduidig geregistreerd is.

In de jaren 70 waren er ruim 1.000 vrouwen per jaar die hun kind afstonden ter adoptie. Door betere anticonceptie, acceptatie van alleenstaand moederschap, meer hulp en betere alternatieven is het aantal vrouwen dat voor afstand ter adoptie kiest, afgenomen tot 15 á 25 per jaar.

De afgelopen jaren meldden zich jaarlijks zo’n 80 vrouwen bij Fiom met het voornemen hun kind af te staan. Ongeveer driekwart van deze vrouwen besloot om toch geen afstand te doen. Zij gingen zelf voor hun kind zorgen of kozen voor een pleeggezin.

Voornemens afstand ter adoptie 

Wil je meer weten over de vrouwen die in 2018 overwogen hun kind af te staan ter adoptie? Zie de Landelijke Afstand Ter Adoptie Registratie 2018 (LATAR). 

Factsheet voornemen tot afstand ter adoptie 2018

Over de jaren 2017 en 2016 zijn de volgende rapporten verschenen:

Wil je meer weten over de vrouwen die in 2015 overwogen hun kind af te staan ter adoptie? Bekijk de infographic

Afstand ter adoptie in onze buurlanden

Wil je meer weten over het beleid rondom afstand ter adoptie in de ons omringende landen? Bekijk dan het nieuwsbericht.