Drie partijen, drie uitkomsten

Onderwerp

Longitudinaal onderzoek 'Drie partijen, drie uitkomsten', naar de effecten van zoekacties van Nederlands geadopteerden.

Uitgave: 2004

Auteur

D. van Berkel.
M. Kapitein. 

Opdrachtgever

Fiom.