Afstand ter adoptie/ Afstandsmoeders

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor een zwangere vrouw ervan overtuigd is, dat het voor haar niet mogelijk is om haar kind zelf op te voeden. Ze kan dan haar kind afstaan ter adoptie. Bij afstand ter adoptie worden alle juridische banden tussen moeder en kind doorgesneden. De moeder heeft geen zeggenschap meer over het kind en het kind krijgt de achternaam van de adoptieouders. Het is een ingrijpende beslissing met grote gevolgen. Daarom is er een bedenktijd ingesteld van drie maanden vanaf de geboorte. 

Bij elk voornemen tot afstand ter adoptie wordt een juridische procedure in gang gezet.

Fiom ondersteunt vrouwen* die een voornemen hebben om hun kind na de geboorte af te staan ter adoptie. Zij vindt het belangrijk dat de moeder - en indien van toepassing de biologische vader - in staat wordt gesteld een weloverwogen keuze te maken. Zij zorgt dat betrouwbare informatie goed toegankelijk is voor de betrokkenen en voor professionals.

*En mannen, maar aangezien bij de meeste voornemens tot afstand om diverse redenen de biologische vader niet betrokken is, spreken we voornamelijk van de ‘moeder’.

De afgelopen jaren meldden zich in Nederland gemiddeld 60 vrouwen die overwogen hun kind af te staan ter adoptie. Eén op de drie besloot werkelijk tot afstand ter adoptie.

Standpunt Fiom bij afstand ter adoptie

Fiom gaat uit van het recht om zelf te beschikken over lijf en leven. Zij is van mening dat een volwassen vrouw in staat moet worden gesteld om zelfstandig een weloverwogen keuze te maken of ze haar kind afstaat ter adoptie. Belangrijk is dat de vrouw tijdens de periode van besluitvorming goed geïnformeerd wordt over de gevolgen van afstand ter adoptie voor alle betrokkenen en over mogelijk andere opties. Ook dat zij stilstaat bij haar gedachten en gevoelens, zodat zij een bij haar passende keuze kan maken. Hierbij wordt – voor zover dat mogelijk is - de biologische vader van het kind betrokken.

Meer weten?

Nieuws over afstand ter adoptie

Regelmatig is er nieuws over afstandsmoeders en afstand ter adoptie. Een verzameling van dit nieuws kun je lezen op onze website.

Nieuws over afstandsmoeders

Ervaringsverhalen afstandsmoeders

 

Vrouw op het strand