Afstand ter adoptie / Afstandsmoeders

Er meldden zich de afgelopen jaren gemiddeld zo’n 80 vrouwen per jaar bij Fiom met een voornemen hun kind af te staan. Ongeveer 55 tot 60 van deze vrouwen besloten om toch geen afstand te doen. Sinds een aantal jaren is er naast de keuze afstand ter adoptie of – op termijn - zelf voor het kind gaan zorgen een 3e mogelijkheid: een vrouw kan kiezen voor een perspectief biedende pleegplaatsing

Pagina's op dit niveau: