Abortus, en dan?

Heb jij wel eens een abortus overwogen? Of heb je wel eens iemand doorverwezen naar een abortuskliniek en getwijfeld of het wel goed zou komen met het meisje / de vrouw en haar eventuele partner? Wil je weten welke (psychosociale) gevolgen een abortus kan hebben? Vraag het Fiom! Fiom beschikt over unieke kennis op dit gebied.

Wat weet Fiom?

Fiom biedt online begeleiding aan vrouwen die psychosociale klachten ervaren ten gevolge van een abortus. Door de gegevens van deze vrouwen en de begeleidingstrajecten te analyseren, kunnen we overeenkomsten en risicofactoren herleiden. Deze kennis delen we graag. Dit komt uiteindelijk vrouwen (en partners) die een abortus overwegen of hebben meegemaakt, weer ten goede.

'Ondanks dat de opdrachten online zijn vind ik de benadering heel persoonlijk. De hulpverlener wist in haar feedback vaak de juiste snaar te raken'

Abortus, een risico?

Vooropgesteld: de meeste vrouwen die voor abortus kiezen, kunnen hier prima mee overweg en pakken de draad van hun leven - ondanks de impact die zo’n ervaring toch vaak heeft - zelfstandig weer op. Recent onderzoek (Ditzhuijzen, 2016) heeft bevestigd dat een abortus geen aantoonbaar risico is voor het ontstaan van een psychische aandoening. Toch melden zich jaarlijks ca. 400 vrouwen bij Fiom voor hulp bij het verwerken van een abortus.

Kenmerken van vrouwen die hulp zoeken na een abortus

De meeste vrouwen komen uit het westen en midden van het land, hebben geen kinderen (70%), geen (vaste) partner (66%) en hebben geen religieuze achtergrond (78%). De gemiddelde leeftijd is 27 jaar en loopt uiteen van 15 tot 62 jaar. De grootste groep (51%) is tussen de 20 en 30 jaar.

De vrouwen zijn gemiddeld 8,7 weken zwanger op het moment van de abortus. 14% Van de abortussen betrof een overtijdbehandeling of een vroege abortus (<6 wk zwangerschap). Bijna drie kwart van de vrouwen (73%) had ervaring met een 1e trimesterbehandeling (6 tot 13 wk) en 13% met een 2e trimesterbehandeling (13 tot 24 wk). Ruim de helft van de vrouwen had ervaring met 1 abortus (54%), de anderen hadden ervaring met 2 of meer abortussen.

Zwangerschapsduur bij abortus

Klachten na een abortus

klachten abortus klachtencijfer abortusverwerking

De belangrijkste klachten die worden genoemd zijn (te) emotioneel zijn of emotioneel reageren op situaties die met een baby of zwangerschap te maken hebben, verdriet, schuld- en/of spijtgevoelens en andere depressieve klachten.

Het zijn vooral de vrouwen die de keuze voor abortus onder druk van anderen (meestal de partner) hebben gemaakt, die de meeste last van de klachten ervaren. Dit zijn vaker wat jongere vrouwen, of vrouwen met een onstabiele relatie.

Hoe lang houden deze klachten aan?

Dat klachten lang aan kunnen houden en zich ook op latere leeftijd kunnen manifesteren, blijkt onder andere uit het moment van hulp zoeken.

Hierin zien we grote verschillen, variërend van aanmelding terwijl de abortus nog plaats moet vinden (N=2), tot 42 jaar na dato. Gemiddeld zit er ruim 2,5 jaar tussen. Voor een kwart van de vrouwen was de abortus twee jaar of langer geleden.

moment aanmelden abortus verwerking

Helpt online begeleiding?

onlinehulpstempel

Over een periode van anderhalf jaar zijn de gegevens van 578 vrouwen geanalyseerd, die zich hebben aangemeld voor de module Abortusverwerking. In het intakeformulier doet de vrouw uitgebreid verslag van haar klachten en ervaringen rondom de besluitvorming en de abortus. Vervolgens kan de vrouw onder begeleiding van een gespecialiseerd hulpverlener aan de slag met oefeningen, met name schrijfopdrachten.

'De begeleiding heeft mij aan het denken gezet zodat ik bewust kon voelen wat de abortus met me heeft gedaan.'

Zowel bij aanmelding als na afronden van de begeleiding, kan de vrouw een cijfer geven aan de last die zij ervaart van haar klachten: het ‘klachtencijfer’. Dit cijfer neemt af van gemiddeld 7,7 naar gemiddeld 3,2 na afronden van de module. Dit is een significante afname en daarmee een goede indicatie voor de effectiviteit (werkzaamheid) van de module. Het is dan ook niet voor niets dat de module dit jaar het Online Hulpstempel toegewezen heeft gekregen, het officiële keurmerk voor online hulp.