Psychosociale gevolgen van abortus: een cohort-studie

Onderwerp

Onderzoek naar de relatie tussen abortus en psychische aandoeningen.

Uitgave: 2016

Samenvatting

In samenwerking met het Trimbos-instituut is een longitudinale cohortstudie uitgevoerd, de Dutch Abortion and Mental Health Study (DAMHS), die op vergelijkbare wijze was opgezet als het grootschalige bevolkingsonderzoek naar psychische gezondheid, de Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 (NEMESIS-2). Er bleek dat DAMHS-vrouwen significant vaker dan NEMESIS-2 vrouwen in het verleden al psychische aandoeningen gehad hadden. Het risico op het ontstaan van psychische aandoeningen bleek echter niet verhoogd na de abortus. Vrouwen die eerder psychische aandoeningen hadden, maakten een zwaarder proces rond de abortus door dan vrouwen zonder deze geschiedenis, en de abortus verhoogde bij deze groep op korte termijn het risico op psychische aandoeningen, maar op lange termijn niet meer. Eerdere psychische aandoeningen vormde een consistente risicofactor, alsook andere negatieve levensgebeurtenissen en het hebben van een onstabiele relatie. Er zijn geen aanwijzingen dat een abortus tot psychische aandoeningen leidt. Wel is het belangrijk dat er oog is voor reeds bestaande psychische aandoeningen in deze groep.

Auteurs 

Jenneke van Ditzhuijzen (Universiteit Utrecht)
Carolus van Nijnatten (Universiteit Utrecht)
Ron de Graaf (Trimbos Instituut)
Margreet ten Have (Trimbos Instituut)
Wilma Vollebergh (Universiteit Utrecht)

Opdrachtgever

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).