Online hulp bij onbedoelde zwangerschap en abortusverwerking

Onderwerp

Online hulp bij onbedoelde zwangerschap en abortusverwerking

Samenvatting

De afgelopen jaren is de mogelijkheid om online hulp te krijgen sterk gegroeid. Online hulp kent immers voordelen zoals flexibele toegankelijkheid, laagdrempeligheid door anonimiteit en een hogere kosteneffectiviteit, maar ook nadelen zoals het gebrek aan face-to-facecontact en de hogere kans op drop-out (voortijdig stoppen). Tegenwoordig kan men voor allerlei problemen, zorgvragen en zelfs behandelingen terecht op het internet. Voor jongeren, die opgroeiden met het internet en nieuwe technologie├źn, is deze vorm van zorg erg aantrekkelijk. In dit artikel wordt ingegaan op de voor- en nadelen van online hulp, het effect van online hulp en worden voorbeelden gegeven van online hulp uit de praktijk van Fiom. Tot slot wordt er gekeken naar de toekomst van online hulp en wat er nodig is om deze innovatieve vorm van hulp te optimaliseren.

Auteur

Felicity Shuttleworth, Anouk van der Heij (Fiom, 's Hertogenbosch)

Uitgave

Tijdschrift Jeugdbeleid, maart 2017