Mening van vrouwen met abortuservaring over beraadtermijn

Er is veel aandacht voor de beraadtermijn bij abortus. Is deze beraadtermijn nodig voor vrouwen die een abortus overwegen? Moet deze verplicht blijven? En is er één geschikte duur van de beraadtermijn? 

Om inzicht te krijgen in de ervaringen van vrouwen met deze beraadtermijn legden we in oktober 2020 een stelling voor aan ruim 250 vrouwen in onze besloten Facebook-groep over abortusverwerking. 80 vrouwen lieten weten hoe zij hierover denken.

De stelling was als volgt: “De verplichte 5 dagen bedenktermijn bij mijn abortusoverweging was nuttig.”

Geen representatieve doelgroep

Het is goed om te benoemen dat de leden van deze Facebook-groep allen vrouwen zijn die bij Fiom hebben aangeklopt voor hulp bij de verwerking van een abortus. Zij zijn dus niet representatief voor alle ongewenst zwangere vrouwen. De resultaten geven echter wel een inzicht in de doelgroep. 

Resultaten

  • 71% van de 80 vrouwen gaf aan dat zij de beraadtermijn nuttig vond, 13% vond deze termijn niet nuttig en 16% gaf aan ‘anders’.
  • De vrouwen konden een toelichting op hun antwoord geven. Uit deze toelichtingen blijkt dat ze het overwegend nuttig vinden omdat zij de tijd nodig hadden om een goed geïnformeerd eigen besluit te nemen. Zij hadden er behoefte aan dat de arts naar hun verhaal luisterde en erop wees dat ze die tijd mochten en konden nemen. Ook als zij nog maar kort zwanger waren en daardoor geen wettelijk verplichte beraadtermijn hadden. 
  • Uit de reacties blijkt niet dat vrouwen het verplichte aspect belangrijk vinden, maar wel dat zij duidelijk geïnformeerd willen worden over wat er in de tijd mogelijk is.
  • Voor een deel van de vrouwen is het onduidelijk wanneer een verplichte beraadtermijn geldt en waarom soms wel en soms niet.

Voor mij waren de 5 dagen zwaar en de week wachten omdat er geen plek was vielen ook zwaar. […] Er moet naar situaties gekeken worden en dan bepaald worden of er bedenktijd is ja of nee.”

“Ik zat dezelfde dag als ik uitvond dat ik zwanger was al bij de huisarts om de mogelijkheden te bespreken, dus ik nam van tevoren geen bedenktijd. Ik had nog niet eens verzonnen dat ik het ook kon houden. Die 5 dagen zorgden voor meer bewustwording in mijn keuze, hoe moeilijk dat ook was.” 

“Het gaat er meer om dat ze een goed gesprek met je hebben en echt naar je luisteren, dan hoeveel tijd je nog hebt om erover na te denken denk ik.”