Doelgroepanalyse (oud)cliënten begeleidingsmodule abortusverwerking

Onderwerp

Onderzoek naar de online begeleidingsmodule abortusverwerking van Fiom. Kwalitatieve doelgroepanalyse van cliënten die deelnemen of deel hebben genomen aan de online begeleidingsmodule abortusverwerking.

Uitgave: juni 2013

Samenvatting

Dit onderzoek beschrijft de socio-demografische gegevens, klachten, de hulpvraag en de beoordeling van de online begeleidingsmodule van (oud)cliënten van de online begeleiding die Fiom biedt voor de verwerking van een abortus. 

Auteur

Marieke Witten-Eshuis, bachelorstudente Universiteit van Twente. 

Opdrachtgever

In opdracht van Fiom en de Universiteit van Twente.