Besluitvorming bij ongewenste zwangerschap en online hulp bij abortusverwerking

Onderwerp

Twee bronnen voor nieuw perspectief op preventie van psychosociale klachten na abortus

Samenvatting

Vrouwen die onder druk voor abortus kiezen, ervaren achteraf meer psychosociale klachten. Dit effect is nog sterker als de vrouw zich gedwongen heeft gevoeld om voor abortus te kiezen. Dit is één van de belangrijkste conclusies uit dossieronderzoek onder cliënten abortusverwerking (Online hulp bij abortusverwerking). In het septembernummer van het Tijdschrift voor Seksuologie (externe link) staan de resultaten van dit onderzoek.

Jaarlijks melden 400 vrouwen zich bij Fiom aan voor (psychosociale) hulp na een abortus. Fiom onderzocht wat deze vrouwen kenmerkt. Dit om eventuele risicofactoren te kunnen herleiden. In het bijzonder is gekeken naar de rol van twijfel, de ervaren druk tijdens de besluitvorming en naar de effectiviteit van online hulp bij abortusverwerking.

In totaal werden 447 intakes en 48 evaluaties in het onderzoek meegenomen. De druk van de partner en/of directe omgeving om te kiezen voor abortus is gerelateerd aan een hoger klachtencijfer bij de vrouw. Het klachtencijfer is significant hoger als de ervaren druk de vorm aanneemt van dwang. Er zijn sterke aanwijzingen gevonden dat online hulp bij abortusverwerking effectief is.

Het onderzoek laat zien hoe belangrijk het is dat een ongewenst zwangere vrouw de vrijheid ervaart een eigen keuze te kunnen maken. Professionals die te maken hebben met ongewenst zwangere vrouwen, dienen de motivatie van de vrouw goed te verkennen en alert te zijn op ervaren druk van de partner of andere belangrijke naasten tijdens de besluitvorming. 

Auteur

Anouk van der Heij (Fiom, 's Hertogenbosch) 

Gepubliceerd in

Tijdschrift voor Seksuologie