Onderzoeken

Onderzoeken op het gebied van abortus

Onderzoek Fiom

Factsheet online hulp bij abortusverwerking 2016-2020, september 2021
De factsheet biedt informatie over het aantal gebruikers van de module 'Abortusverwerking'. Ook wordt ingegaan op de achtergrond van deze vrouwen, hoe lang zij zwanger waren op het moment van de abortus, hoe lang de abortus geleden was op het moment dat zij hulp zochten en of de klachten zijn afgenomen na het doorlopen van de module.

Mening van vrouwen met abortuservaring over beraadtermijn, oktober 2020
Inzicht in de mening van vrouwen met een abortuservaring over de verplichte beraadtermijn bij een abortus. 

Factsheet herhaalde abortus in Nederland, maart 2019
De factsheet Herhaalde Abortus in Nederland biedt een beknopt overzicht van de achtergrond van vrouwen, de oorzaken van de ongewenste zwangerschappen en de opvolging na een (herhaalde) abortus. De factsheet is onderdeel van het ‘Impulsprogramma preventie ongewenste tienerzwangerschap’, dat door Rutgers, Soa Aids Nederland en Fiom uitgevoerd wordt, gefinancierd door het ministerie van VWS.

Onderzoeksverslag herhaalde abortus, maart 2018
Een kwalitatief onderzoek onder vrouwen die meerdere keren een abortus hebben gehad en psychosociale klachten ervaren. 

Besluitvorming bij ongewenste zwangerschap en online hulp bij abortusverwerking, tijdschrift voor Seksuologie, september 2017
Vrouwen die onder druk voor abortus kiezen, ervaren achteraf meer psychosociale klachten. Dit effect is nog sterker als de vrouw zich gedwongen heeft gevoeld om voor abortus te kiezen. 

Online hulp bij onbedoelde zwangerschap en abortusverwerking, tijdschrift Jeugdbeleid, maart 2017
De afgelopen jaren is de mogelijkheid om online hulp te krijgen sterk gegroeid. Online hulp kent immers voordelen zoals flexibele toegankelijkheid, laagdrempeligheid door anonimiteit en een hogere kosteneffectiviteit, maar ook nadelen zoals het gebrek aan face-to-facecontact en de hogere kans op drop-out (voortijdig stoppen).

Drop-out bij de online begeleidingsmodule van Fiom, januari 2014
Uit dit onderzoek blijkt een combinatie van persoonlijke, technische en tijd gerelateerde factoren van invloed te zijn op de drop-out (voortijdig stoppen) bij digitale hulp.

Doelgroepanalyse (oud)cliënten begeleidingsmodule abortusverwerking, juni 2013
Kwalitatieve doelgroepanalyse van cliënten die deelnemen of deel hebben genomen aan de online begeleidingsmodule abortusverwerking van Fiom.

Webartikel Fiom
Fiom biedt online begeleiding aan vrouwen die psychosociale klachten ervaren ten gevolge van een abortus. In de analyse van gegevens van deze vrouwen en de begeleidingstrajecten worden overeen­komsten en risicofactoren herleidt.

Onderzoeken externe partijen

Onderzoek naar existentiële thema's en rituelen bij abortus - Afstudeeronderzoek Kiki Biel, augustus 2019
Het onderzoek laat zien dat ook vrouwen die achter hun keuze staan, de abortus als een ingrijpende ervaring kunnen beleven die vraagt om (symbolische) betekenisgeving.

Een studie naar twijfels bij de besluitvorming rondom abortus en de relatie met een verleden van psychische aandoeningen, februari 2019

Het effect van het moeten uitdragen van een ongewenste zwangerschap op de al aanwezige kinderen, oktober 2018
Een onderzoek naar het effect van het afwijzen van een abortusverzoek van een vrouw op haar andere kind(eren).

Psychische gezondheid 5 jaar na een abortus: The Turnaway Study (Engelstalig artikel), december 2016
In de Verenigde Staten is counseling verplicht als je voor abortus kiest. Dit is gebaseerd op de veronderstelling dat een abortus schadelijk is voor de psychische gezondheid van de vrouw. 

Psychosociale gevolgen van abortus: een cohort-studie, september 2016
Een longitudinale cohortstudie naar de psychische gezondheid van vrouwen die een abortus meemaken.

Onderzoek naar de relatie tussen abortus en psychische gezondheid, juli 2016
Uit vervolgonderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos-instituut is gebleken dat een abortus ook na 5 tot 6 jaar, geen verhoogd risico geeft op een psychische aandoening.