Abortus

Abortus is de dagelijkse term voor ‘abortus provocatus’, waarmee we een vrijwillige, bedoelde zwangerschapsafbreking door medisch ingrijpen aanduiden. Daartegenover staat ‘spontane abortus’, wat in de volksmond meestal ‘miskraam’ wordt genoemd.

Abortus is één van de mogelijkheden die een vrouw heeft als ze ongewenst of ongepland zwanger is. Er zijn verschillende behandelingen mogelijk, afhankelijk van hoe ver de zwangerschap gevorderd is. De behandelingen worden uitgevoerd door wettelijk erkende instellingen die onder inspectie van de gezondheidszorg vallen. De kwaliteit en veiligheid van de behandeling worden hiermee geborgd.

Fiom heeft decennia lang vrouwen begeleid bij de besluitvorming bij een ongewenste of ongeplande zwangerschap. Ook in de nazorg is Fiom jarenlang actief geweest. Dat maakt dat Fiom veel kennis heeft opgebouwd rondom het proces van besluitvorming en de mogelijke gevolgen ervan. 

Standpunt Fiom bij abortus

Fiom staat achter het zelfbeschikkingsrecht en is van mening dat elke vrouw in staat moet worden gesteld om zelfstandig een weloverwogen keuze te kunnen maken. Dit houdt in dat betrouwbare informatie goed toegankelijk moet zijn voor elke vrouw. En daarnaast dat de vrouw voldoende ondersteuning kan krijgen om tot een beslissing te komen waar zij zélf achter staat.

Meer weten?

Nieuws en ervaringsverhalen over abortus

Regelmatig is er nieuws over abortus. Een verzameling van dit nieuws kun je lezen op onze website.

Nieuws over abortus

Ook ontvangen we regelmatig ervaringsverhalen.

Ervaringsverhalen abortus

Abortusverwerking Fiom